Montenegro

Sverige har diplomatiska förbindelser med Montenegro sedan 2006. Den svenska ambassadören i Belgrad är sidoackrediterad till Montenegro. Montenegro företräds i Sverige av en ambassadör baserad i Podgorica.

Sverige stödjer den pågående omfattande reformprocess som syftar till ett framtida montenegrinskt medlemskap i EU. År 2012 inleddes Montenegros anslutningsförhandlingar med EU. Ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Montenegro och EU trädde i kraft 2010. Sedan 2009 råder viseringsfrihet för resor mellan EU och Montenegro. Montenegro blev medlem i Nato 2017.

Sveriges reformsamarbete med Montenegro styrs av Resultatstrategin för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020. Strategin omfattar totalt ca 8 miljarder kronor och stödet till Montenegro ges via olika regionala anslag. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till att hjälpa Montenegro att förbereda sig för ett EU-medlemskap genom stöd främst inriktat på: 1) ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 2) stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan.

Det svenska stödet genomförs samordnat med/eller som komplement till de insatser som genomförs inom ramen för EU:s instrument för stöd inför anslutningen som uppgår till ca 11,7 miljarder euro för hela regionen under perioden 2014–2020.

Flera svenska företag har företag har etablerat sig i landet, bland annat: Husqvarna, Volvo Trucks, Volmont (Volvo Construction Equipment), Oriflame Kozmetika, Guardian Security (Securitas) och ESAB.

Den svenska turismen till Montenegro har ökat på senare år.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Montenegro

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 21 träffar.