Nordmakedonien

Sverige har diplomatiska förbindelser med Nordmakedonien sedan 1993 och har en ambassad i Skopje. Nordmakedonien har en ambassad i Stockholm.

Sverige stödjer den pågående omfattande reformprocess som syftar till ett framtida makedonskt medlemskap i EU. Ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Nordmakedonien och EU trädde i kraft 2001 och Nordmakedonien blev ett kandidatland 2005. Sedan 2009 råder viseringsfrihet för resor mellan Nordmakedonien och EU.

Sveriges reformsamarbete med Nordmakedonien styrs av Resultatstrategin för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020. Stödet till Nordmakedonien uppgår till ca 30 miljoner kronor per år. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till att hjälpa Nordmakedonien att förbereda sig för ett EU-medlemskap genom stöd främst inriktat på: 1) ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 2) stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan.

Det svenska stödet genomförs samordnat med/eller som komplement till de insatser som genomförs inom ramen för EU:s instrument för stöd inför anslutningen som uppgår till ca 11,7 miljarder euro för hela regionen under perioden 2014–2020.

Ett 20-tal svenska företag finns etablerade i landet, bland annat ABB, Ericsson, Getinge, Oriflame och SKF.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Makedonien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 43 träffar.