Polen

Den gemensamma svensk-polska historien har kanske inte alltid varit till gagn för Polen, men efter landets demokratiska frigörelse 1989 står Sverige och Polen närmare varandra än någonsin. Grunderna till dagens nära relation lades under den polska omvandlings- och demokratiseringsprocessen på 1980-talet. Det svenska stödet till den demokratiska oppositionen i Polen under kommunisttiden hade stor betydelse och fortsatte under tidigt 1990-tal genom stöd till landets EU-integration, lokalt självstyre, pensionssystem, miljöarbete, energieffektivisering och andra ekonomiska och samhälleliga reformer. Det polska intresset för svenska samhällslösningar fortsätter att vara stort och levande.

Vår bilaterala relation präglas av de starka samhälleliga, ekonomiska och kulturella banden mellan våra länder, liksom av samarbetet inom EU. I samband med det svenska statsbesöket till Polen 2011 undertecknades en bilateral samarbetsdeklaration som har utvecklats till ett strategiskt partnerskap. Det nära bilaterala samarbetet spänner över ett brett spektrum av områden, varav ett av de mest framstående är arbetet med att utveckla EU:s Östliga partnerskap, som Sverige och Polen tog initiativet till 2009. Bland andra betydelsefulla inslag finns samarbetet kring EU:s Östersjöstrategi, öst- och säkerhetspolitik, arbetet med att stärka EU:s inre marknad och grannskapspolitik. Det bilaterala säkerhets- och försvarssamarbetet, liksom energi- och miljösamarbetet, utgör andra centrala delar av det strategiska samarbetet med Polen. Ett omfattande besöksutbyte sker på alla nivåer. Polen och Sverige samarbetade under vårt gemensamma år i FN:s säkerhetsråd 2018.

Det ekonomiska utbytet med Polen är starkt och växer kontinuerligt. Den svenska exporten till Polen har vuxit med ca 50 % de senaste 10 åren, och bara under 2018 växte exporten med 21 %. Polen är Sveriges elfte största exportmarknad, den största i Central- och Östeuropa, och Sverige är Polens nionde största exportmarknad. Det finns i dag cirka 450 svenska företag som har direktinvesterat i Polen. De svenska dotterbolagen är verksamma framför allt inom tillverkningsindustrin, byggbranschen, tjänstesektorn och detaljhandeln.

Även det personliga och kulturella utbytet är stort mellan våra länder. Man uppskattar att över 90 000 polacker som är födda i Polen lever i Sverige och några tusen svenskar är fast bosatta i Polen. Över tusen svenska ungdomar studerar i Polen, framför allt medicin. Turismen ökar i båda riktningarna och Sverige har blivit en allt populärare turistdestination för många polacker, som också uppskattar svensk design, musik och litteratur.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Polen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 58 träffar.