Polen

Den gemensamma svensk-polska historien har kanske inte alltid varit till gagn för Polen, men efter landets demokratiska frigörelse 1989 står Sverige och Polen närmare varandra än någonsin. Grunderna till dagens nära relation lades under den polska omvandlings- och demokratiseringsprocessen på 1980-talet. Det svenska stödet till den demokratiska oppositionen i Polen under kommunisttiden hade stor betydelse och fortsatte under tidigt 1990-tal genom stöd till landets EU-integration, lokalt självstyre, pensionssystem, miljöarbete, energieffektivisering och andra ekonomiska och samhälleliga reformer. Det polska intresset för svenska samhällslösningar fortsätter att vara stort och levande.

Vår bilaterala relation präglas av de starka samhälleliga, ekonomiska och kulturella banden mellan våra länder, liksom av ett nära samarbete inom EU. I samband med det svenska statsbesöket till Polen 2011 undertecknades en bilateral samarbetsdeklaration. Det nära bilaterala samarbetet spänner över ett brett spektrum av områden, varav ett av de mest framstående är arbetet med att utveckla EU:s Östliga partnerskap, som Sverige och Polen tog initiativet till 2009. Bland andra betydelsefulla inslag finns samarbetet kring EU:s Östersjöstrategi, arbetet att stärka EU:s inre marknad, ekonomiska politik, grannskapspolitik och utrikes- och säkerhetspolitik. Det bilaterala säkerhets- och försvarssamarbetet, liksom energi- och miljösamarbetet, utgör andra centrala delar av det strategiska samarbetet med Polen. Ett omfattande besöksutbyte sker på alla nivåer.

De ekonomiska banden till Polen är många och starka och fortsätter att växa. Handelsutbytet har fördubblats sedan 2004 med fortsatt stort utrymme för ytterligare expansion. Polen är Sveriges elfte största exportmarknad, den största i Central- och Östeuropa, och Sverige är Polens åttonde största exportmarknad. Det finns i dag cirka 500 svenska företag representerade i Polen. De svenska dotterföretagen är verksamma framför allt inom energisektorn, byggbranschen, tillverkningsindustrin, tjänstesektorn och detaljhandeln.

Även det personliga och kulturella utbytet är stort mellan våra länder. Man uppskattar att över 70 000 polacker lever i Sverige och några tusen svenskar är fast bosatta i Polen. Över tusen svenska ungdomar studerar i Polen, framför allt medicin. Turismen ökar i båda riktningarna och Sverige har blivit en allt populärare turistdestination för många polacker, som också uppskattar svensk design, musik och litteratur.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 94 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida