Portugal

Relationerna mellan Sverige och Portugal är utmärkta. I många utrikespolitiska frågor råder bred samsyn, och samverkan är god mellan länderna inom ramen för EU-samarbetet. Även det bilaterala besöksutbytet mellan Sverige och Portugal är betydande.

Det finns ett stort intresse för svenska samhällspolitiska lösningar i Portugal, inte minst den finansiella krishanteringen under 1990-talet. Det gäller även Sveriges spetskompetens inom de högteknologiska och miljöpolitiska områdena. Den positiva Sverigebilden i Portugal har sina rötter bland annat i insatser (bl.a. bistånd) Sverige gjorde under den instabila tid som rådde vid övergången från diktatur till demokrati under mitten av 1970-talet. Bilden av Sverige som ett välmående land med social rättvisa, välutvecklad ekonomi och högt miljömedvetande lever kvar.

Svensk export till Portugal består främst av tunga maskiner och komponenter, livsmedel, pappersmassa samt farmaceutiska produkter. Importen från Portugal till Sverige består främst av livsmedel, koppar och andra metaller samt diverse maskiner och tillbehör. Handeln mellan Sverige och Portugal har emellertid minskat något till följd av den ekonomiska krisen. Många svenska och svenskrelaterade storföretag verkar sedan länge i landet; Ericsson, ABB, Astra Zeneca, Atlas Copco, Oriflame, SKF, Securitas, Tetra Pak och Volvo är några exempel. Under 2000-talet har bland annat H&M, IKEA, Metro, Scania, Swedwood och Tele2 etablerat sig.

Portugal har ett mycket aktivt kulturliv med ett stort antal evenemang inom teater, film, musik, mode och design som arrangeras årligen. Den svenska ambassaden stöder löpande ett flertal av dessa evenemang som har svenska inslag. Svenska författare, i synnerhet inom deckargenren, är mycket populära i Portugal. Det är populärt bland portugiser att studera i Sverige. Portugal besöks årligen av omkring 110 000 svenska turister.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Portugal

Prenumerera

Totalt 37 träffar.