Ryssland

Sveriges förbindelser med Ryssland är breda och sträcker sig över de flesta områden. Sedan 2014 har dock de bilaterala relationerna påverkats negativt av Rysslands agerande i Ukraina. Sverige står bakom de sanktioner som EU har infört mot Ryssland efter den olagliga annekteringen av Krim och efterföljande aggression i östra Ukraina. Sverige anser att sanktionerna ska ligga fast så länge skälen till att de infördes kvarstår. Sverige arbetar aktivt för en fredlig lösning på konflikten.

Sverige har en ambassad i Moskva och ett generalkonsulat i Sankt Petersburg. Det finns även ett honorärkonsulat i Murmansk. Business Sweden har kontor i Moskva.

Handeln mellan Sverige och Ryssland har de senaste åren påverkats av den ryska finanskrisen och det låga oljepriset. Värdet av svensk export till Ryssland minskade kraftigt efter 2014, delvis till följd av en fallande rubelkurs, men 2017 vände trenden och blev åter positiv. Under 2018 exporterade Sverige varor till Ryssland till ett värde av cirka 20 miljarder kronor, att jämföra med 22 miljarder 2014, vilket visar på en återhämtning. Exporten från Sverige till Ryssland består till stor del av maskiner och apparater, transportmedel och medicinska produkter. Importen har under samma period visat en liknande trend. 2018 uppgick importen till ett värde av 48 miljarder kronor, och den positiva utvecklingen leder till att man närmar sig liknande importvärden som före 2014. Från Ryssland importerar Sverige huvudsakligen råvaror, främst olja men också kemikalier och propan. Runt 500 svenska företag är verksamma i Ryssland. Svenska investeringar sker, förutom inom ovanstående branscher, också inom detaljhandeln, exempelvis inredning och kläder. Antalet ryska turistövernattningar halverades mellan 2013 och 2016, men har visat på en positiv trend de senaste åren.

Sverige har sedan Sovjetunionens sammanbrott gett ett omfattande reformstöd till Ryssland. Det breda reformstödet fasades ut 2008, då Ryssland inte längre klassificerades som biståndsland. Regeringen beslöt dock att behålla ett specifikt stöd för svensk-ryska samarbeten inom demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö. Sida och Svenska institutet har uppdraget att genomföra stödet, som bland annat syftar till stärkta förutsättningar för en demokratisk utveckling i Ryssland, stärkt yttrandefrihet och ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, liksom till en förbättrad miljö och ett fördjupat klimatarbete i bland annat Östersjöområdet. Under perioden 2020 till 2024 uppgår till nästan 80 miljoner kronor per år i genomsnitt. Ytterligare en viktig målsättning är bredare relationer mellan Sverige och Ryssland, med särskild betoning på mellanfolkligt samarbete. Utöver detta hanterar Svenska institutet även medel för samarbeten i Östersjöområdet som inkluderar Ryssland

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Ryssland

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 164 träffar.