Ryssland

Sveriges förbindelser med Ryssland är breda och sträcker sig över de flesta av samhällslivets områden. Sedan 2014 har dock de bilaterala relationerna påverkats negativt av Rysslands agerande i Ukraina. Sverige ställer sig bakom de sanktioner som EU har infört mot Rysslands olagliga annektering av Krim och efterföljande militära inblandning i östra Ukraina. Sverige anser att sanktionerna ska ligga fast så länge skälen till att de infördes kvarstår. Sverige arbetar aktivt för en fredlig lösning på konflikten.

Sverige har en ambassad i Moskva och ett generalkonsulat i Sankt Petersburg. Det finns även ett honorärkonsulat i Murmansk. Business Sweden har kontor i Moskva.

Handeln mellan Sverige och Ryssland har de senaste åren påverkats av den ryska finanskrisen och det låga oljepriset. Värdet av svensk export till Ryssland minskade kraftigt efter år 2014, delvis till följd av en fallande rubelkurs, men år 2017 vände trenden och blev åter positiv.  År 2018 exporterade Sverige varor till Ryssland till ett värde av cirka 20 miljarder kronor, att jämföra med 22 miljarder år 2014, vilket visar på en återhämtning. Exporten från Sverige till Ryssland består till stor del av maskiner och apparater, transportmedel och medicinska produkter. Importen har under samma period visat en liknande trend. År 2018 uppgick importen till ett värde av 48 miljarder kronor, och den positiva utvecklingen leder till att man närmar sig liknande importvärden som innan 2014. Från Ryssland importerar Sverige huvudsakligen råvaror, främst olja men också kemikalier och propan. Runt 500 svenska företag är verksamma i Ryssland. Svenska investeringar sker, förutom inom ovanstående branscher, också inom detaljhandeln, exempelvis inredning och kläder. Antalet ryska turistövernattningar halverades mellan 2013 och 2016, men har visat på en positiv trend de senaste åren.

Sverige har sedan Sovjetunionens sammanbrott gett ett omfattande reformstöd till Ryssland. Det breda reformstödet fasades ut 2008, då Ryssland inte längre klassificerades som biståndsland. Regeringen beslöt dock att behålla ett specifikt stöd för svensk-ryska samarbeten inom demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö motsvarande cirka 80 miljoner kronor per år. Sida och Svenska institutet har uppdraget att genomföra stödet. Myndigheterna ska bland annat stärka möjligheterna för medborgare till demokratiskt inflytande och ökat deltagande i politiska processer, stärka kapaciteten hos förändringsaktörer och civilsamhälle att verka för demokrati, mänskliga rättigheter och icke-diskriminering samt stärka massmediers kapacitet att främja transparens och samhällsdialog inom dessa områden. Sverige arbetar även för att utöka de mellanfolkliga kontakterna mellan de svenska och ryska medborgarna och samarbetar aktivt med Ryssland inom miljöområdet.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Ryssland

Prenumerera

Totalt 90 träffar.