Tadzjikistan

Sveriges bilaterala engagemang i Tadzjikistan är begränsat. Främjandet av demokrati, öppenhet och jämställdhet är några av de viktigare frågorna som Sverige betonar i dialogen med Tadzjikistan.

Samarbetet med Tadzjikistan och Sveriges engagemang för landets utveckling återspeglas i hög grad i arbetet inom EU, och via stöd till och insatser inom multilaterala organisationer.

Sveriges ambassadör till Tadzjikistan tillträdde i september 2015. Ambassadören är baserad i Stockholm och reser regelbundet till regionen. Ett svenskt honorärkonsulat öppnades i Tadzjikistan år 2013.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Tadzjikistan

Prenumerera

Totalt 8 träffar.