Turkmenistan

Sverige har begränsade bilaterala relationer med Turkmenistan. Demokrati, öppenhet, yttrande- och organisationsfrihet och respekt för den individuella friheten är några av de viktigare frågorna i dialogen med Turkmenistan.

Samarbetet med Turkmenistan och Sveriges engagemang för landets utveckling återspeglas i hög grad i arbetet inom EU och via stöd till och insatser inom multilaterala organisationer.

Sveriges ambassadör till Turkmenistan tillträdde i september 2015. Ambassadören är baserad i Stockholm och reser regelbundet till regionen.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Turkmenistan

Prenumerera

Totalt 7 träffar.