Uzbekistan

Sverige har ett relativt begränsat utbyte med Uzbekistan. Demokrati, öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter är några av de viktigare frågorna i dialogen med Uzbekistan.

Samarbetet med Uzbekistan och Sveriges engagemang för landets utveckling återspeglas i hög grad i arbetet inom EU, och via stöd till och insatser inom multilaterala organisationer.

Den svenske ambassadören i Uzbekistan är baserad i Stockholm.

Efter att EU:s sanktioner mot landet lyftes 2009 har relationerna med Uzbekistan gradvis återupptagits. Det förekommer idag återigen även en viss mötesaktivitet mellan Sverige och Uzbekistan. Under senare år har också vissa svenska företagsetableringar ägt rum i landet.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet