Uzbekistan

Sveriges bilaterala relationer med Uzbekistan har återupptagits sedan EU:s sanktioner lyftes 2009 och idag växer besöksutbytet. Sverige bevakar noga den omfattande moderniseringsprocess som nu pågår i Uzbekistan. Demokrati, öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter är några av de viktigare frågorna i dialogen med Uzbekistan. Samarbetet med Uzbekistan och Sveriges engagemang för landets utveckling återspeglas också i hög grad i arbetet inom EU och via stöd till och insatser inom multilaterala organisationer.

Under senare år har ett antal svenska näringslivsdelegationer besökt landet med fokus på bland annat gruvnäring, verkstadsindustri, energi, transport, utbildning och telekommunikation. Flera svenska företag är verksamma i Uzbekistan.

Sveriges ambassadör till Uzbekistan tillträdde i september 2015. Ambassadören är baserad i Stockholm och reser regelbundet till Uzbekistan. Uzbekistans diplomatiska representation i Sverige sker från dess ambassad i Berlin.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Uzbekistan

Prenumerera

Totalt 7 träffar.