Egypten

Kontakterna och besöksutbytet mellan Sverige och Egypten sker på flera olika nivåer och är frekvent. Sverige har en ambassad i Kairo och Egypten har en ambassad i Stockholm.

Förbindelserna mellan Sverige och Egypten förstärks ytterligare genom Svenska Institutet i Alexandria (SwedAlex), vars uppgift är att främja ökade kontakter mellan Sverige och övriga länder i Europa samt Egypten och övriga länder i Mellanöstern och Nordafrika. Den EU-finansierade Anna Lindh-stiftelsen för dialog mellan kulturer (Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures) är också förlagd i Alexandria sedan 2005 efter ett gemensamt svensk-egyptiskt initiativ inom ramen för EU:s samarbete med länderna i Medelhavsregionen.

Egypten är en viktig handelspartner till Sverige och ett antal stora svenska företag finns representerade i landet. Trots de senaste årens politiska oroligheter har den svenska exporten till Egypten bara minskat marginellt och Egypten är fortsatt Sveriges näst största exportmarknad i Mellanöstern och Nordafrika. Den svenska exporten till Egypten består främst av trä, metaller, och verkstadsprodukter och uppgick 2013 till 5,5 miljarder kronor. Den svenska importen från Egypten består till störst del av mattor, kläder och frukt, och uppgick 2013 till 279 miljoner kronor. Business Sweden har sedan 2009 ett kontor i Kairo, men för närvarande bedrivs verksamheten från Dubaikontoret.

Sverige har ett begränsat utvecklingssamarbete med Egypten inom ramen för den regionala samarbetsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika som regeringen antog i september 2010. Det regionala stödet syftar till att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, stödja ett hållbart nyttjande av gränsöverskridande vattenresurser, samt verka för ekonomisk integration. Bilateralt stöd till Egypten har getts till insatser för att stödja demokrati och mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter m.m. Sverige stödjer FN-insatser i Egypten, bland annat för jämställdhet och ökat inflytande för kvinnor genom UN Women, samt för demokratiutveckling genom UNDP.

Egypten har sedan länge varit ett populärt resmål för svenska turister.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 20 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida