Förenade Arabemiraten

Sverige har en ambassad i Abu Dhabi sedan 2002 och Förenade Arabemiraten (FAE) invigde sin ambassad i Stockholm 2005. Antalet svenskar i FAE beräknas uppgå till ungefär 4000, varav de flesta bor i Dubai.

På senare år har flera bilaterala besök på hög nivå ägt rum. I oktober 2015 besökte närings- och innovationsminister Mikael Damberg landet.

FAE är en av Sveriges största handelspartner i Mellanöstern och över 200 svenska företag finns direkt eller indirekt representerade i landet idag. Den svenska exporten till FAE uppgick 2014 till drygt 7 miljarder kronor (vilket är en ökning med 21 procent jämfört med år 2013) och innefattade ett brett utbud av varor bestående till stor del av fordon, telekomutrustning och järn. Importen till Sverige från FAE uppgick år 2014 till ungefär 450 miljoner kronor, varav huvuddelen utgjordes av maskinprodukter och transportmedel. Förutom rollen som handelspartner, är FAE också ett viktigt regionalt nav för svenska företag. En betydande handel med svenska produkter sker via FAE till grannländerna, och många regionala affärer genereras i FAE. Business Sweden har sedan hösten 2006 ett regionkontor i Dubai som har till uppgift att underlätta för svenska företag att göra affärer i regionen.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Förenade Arabemiraten

Prenumerera

Totalt 15 träffar.