Jordanien

Sverige har sedan 1981 en ambassad i Amman, medan Jordaniens ambassadör i Oslo är sido-ackrediterad till Sverige. Jordanien har ett konsulat i Stockholm.

De svensk-jordanska relationerna är goda. Kronprinsessparet besökte Jordanien i oktober 2018. Flera svenska civilsamhällesorganisationer, och deras lokala partners, är verksamma i Jordanien.

Sverige har under senare år haft ett nära samarbete med Jordanien i flera utrikespolitiska frågor, bland annat när det gäller finansieringen av FN:s organ för palestinska flyktingar (UNRWA), som Sverige är en av de största givarna till, vars verksamhet i Jordanien är omfattande.

Sverige har ett visst utvecklingssamarbete med Jordanien inom ramen för den regionala samarbetsstrategin för Mellanöstern och Nordafrika som främjar demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet, ekonomisk utveckling och integration, samt miljö, klimat och energi. Inom ramen för regeringens regionala strategi för Syrienkrisen ges humanitärt stöd liksom mer långsiktiga insatser till utsatta värdsamhällen i Jordanien.

Handeln mellan länderna är relativt begränsad. Ett 30-tal svenska företag, bl.a. Ericsson, IKEA och H&M finns representerade i Jordanien. Energi- och industrisektorn utgör de största sektorerna för svenska företag i Jordanien. Varuexporten till Jordanien utgörs främst av verkstadsprodukter (främst telekommunikation, apparater för distribution av elektricitet och köksredskap) samt papper, trä, kemiska produkter och medicin. Under det senaste året har den svenska turismen i Jordanien ökat.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Jordanien

Prenumerera

Totalt 29 träffar.