Jordanien

Sverige har sedan 1981 en ambassad i Amman, medan Jordaniens ambassadör i Oslo är sido-ackrediterad till Sverige. Jordanien har ett konsulat i Stockholm.

De svensk-jordanska relationerna är goda. Flera svenska civilsamhällesorganisationer, och deras lokala partners, är verksamma i Jordanien.

Sverige har under senare år haft ett nära samarbete med Jordanien i flera utrikespolitiska frågor, bland annat när det gäller stödet till FN:s hjälporgan för Palestinaflyktingar (UNRWA), som Sverige är en av de största givarna till och som har en omfattande verksamhet i Jordanien.

Sverige har ett visst utvecklingssamarbete med Jordanien inom ramen för den regionala samarbetsstrategin för Mellanöstern och Nordafrika som främjar demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar regional ekonomisk utveckling och integration, samt miljö, klimat och energi. Inom ramen för regeringens regionala strategi för Syrienkrisen ges humanitärt stöd liksom mer långsiktiga insatser till utsatta värdsamhällen i Jordanien.

Handeln mellan länderna är relativt begränsad. Ett 30-tal svenska företag finns representerade i Jordanien. Energi- och industrisektorn utgör de största sektorerna för svenska företag i Jordanien. Varuexporten till Jordanien utgörs främst av verkstadsprodukter (framförallt telekommunikation, apparater för distribution av elektricitet och köksredskap) samt papper, trä, kemiska produkter och medicin.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Jordanien

Prenumerera

Totalt 31 träffar.