Libanon

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Libanon är goda. Sverige och Libanon upprättade diplomatiska relationer 1947. Sedan inbördeskriget i Libanon finns det en relativt stor grupp exillibaneser i Sverige.

Handeln mellan Sverige och Libanon är begränsad. Sveriges export domineras av verkstadsprodukter och medicinska produkter. Libanons export utgörs främst av livsmedel.

Sveriges regionala strategi för utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika stödjer insatser i Libanon för att främja demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar regional ekonomisk utveckling och integration samt miljö, klimat och energi. Ett flertal svenska civilsamhällesorganisationer och deras lokala partners verkar i Libanon.

Sverige stödjer även insatser i Libanon kopplade till effekterna av konflikten i Syrien. Dessa omfattar såväl humanitärt bistånd som utvecklingssamarbete. Bland annat inom ramen för regeringens regionala strategi för Syrienkrisen (se Syrien) genomförs vissa insatser i Libanon. Sverige stödjer exempelvis flyktingar från Syrien samt utsatta libaneser genom humanitärt bistånd kanaliserat via FN, Röda Korset och andra internationella organisationer. Sverige stödjer även de palestinska flyktingarna i Libanon och regionen, inte minst genom FN:s hjälporgan för Palestinaflyktingar (UNRWA), där Sverige är en av de största givarna.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Libanon

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 11 träffar.