Libyen

Sveriges förbindelser med Libyen går tillbaka till 1741, då ett freds-, handels- och sjöfartstraktat ingicks mellan länderna. Sverige hade också tidigt ett konsulat i Libyen. Diplomatiska förbindelser etablerades i mitten av 1970-talet. Sverige har ingen ambassad i Libyen. Sveriges ambassad i Tunis ansvarar för Sveriges förbindelser med Libyen. Libyen har en ambassad i Stockholm.

Efter omfattande folkliga protester under 2011 som ledde till att dåvarande president Muammar Gadaffis regim föll, har Libyen befunnit sig i olika grader av konflikt. Sommaren och hösten 2014 har präglats av hårda strider och landet är polariserat såväl politiskt som militärt. Den humanitära situationen är allvarlig och enligt FN finns det nära 400 000 internflyktingar i landet. Under konflikten i Libyen 2011 var Sverige en av de största humanitära biståndsgivarna och hösten 2014 bidrog Sverige med 10 miljoner kronor i humanitärt stöd. Sverige har haft ett begränsat utvecklingssamarbete med Libyen inom ramen för den regionala samarbetsstrategin för Mellanöstern och Nordafrika som regeringen antog i september 2010. Det regionala stödet har syftat till att främja respekten för mänskliga rättigheter, stödja ett hållbart användande av gränsöverskridande vattenresurser, samt verka för ekonomisk integration.

År 2016 var Sverige den åttonde största bilaterala givaren till Libyen. Sida fördelade under 2016 34 miljoner kr till Libyen, via Röda korset, UNHCR, Unicef och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Därutöver tillkom stöd på 14 respektive 16 miljoner kronor till Libyen genom Sveriges icke öronmärkta kärnstöd till WFP och FN:s katastroffond (CERF).

Sveriges export till Libyen har traditionellt sett omfattat trä- och pappersvaror, metaller, samt verkstadsprodukter. Sveriges import från Libyen har nästan uteslutande bestått av petroleumprodukter. Till följd av det rådande säkerhetsläget i landet minskade Sveriges handel med Libyen under 2011, men har sedan dess återhämtat sig något. Under 2013 uppgick den svenska exporten till Libyen till 594 miljoner kronor. Importen består främst av olja och uppgick till 556 miljoner kronor 2013.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 52 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida