Syrien

Sverige upprättade diplomatiska förbindelser med Syrien kort efter självständigheten 1946 och har sedan 1974 en ambassad i Damaskus. Syrien öppnade en ambassad i Stockholm 2001. På grund av det försämrade säkerhetsläget i Syrien beslutade Utrikesdepartementet den 29 mars 2012, att tills vidare dra ned på verksamhet och personal vid Sveriges ambassad i Damaskus. Med anledning av utvecklingen är ambassaden i Damaskus inte kontinuerligt bemannad och verksamheten bedrivs primärt från Beirut.

Konflikten i Syrien inleddes i mars 2011 då demonstrationer mot den syriska regimen brutalt slogs ned. Konflikten har sedan dess utvecklats till ett krig som orsakat hundratusentals dödsoffer, mer än sex miljoner internflyktingar och tvingat miljontals människor att fly landet. De flesta flyktingar befinner sig i Syriens grannländer Libanon, Turkiet och Jordanien. Ungefär en miljon har flytt till EU-länder. Regeringens position är att den enda vägen till hållbar fred och stabilitet i Syrien är genom en FN-ledd politisk lösning i linje med FN:s säkerhetsrådsresolution 2254.Under hösten 2019 genomförde Turkiet en militär offensiv i nordöstra Syrien. Regeringen fördömde offensiven eftersom den stred mot folkrätten, destabiliserade läget på marken och kunde få omfattande humanitära konsekvenser. Sverige menade också att offensiven riskerade att påverka kampen mot Daesh negativt, inte minst eftersom den riktades mot de kurdiska grupper som ingår i Syrian Democratic Force (SDF), den multietniska styrka som fungerar som partner till den Globala koalitionen för att bekämpa Daesh.

Behovet av humanitärt bistånd till de som drabbats av Syrienkonflikten är omfattande. Sverige har bidragit med upp mot 4 miljarder SEK i humanitärt stöd sedan konflikten inleddes 2011 och är därmed bland de största givarna. Under 2019 har Sverige redan bidragit med mer än 550 MSEK i humanitära medel, inklusive 40 MSEK extra med anledning av intensiteten i konflikten i nordvästra och nordöstra Syrien. Parallellt genomförs regeringens regionala strategi för Syrienkrisen, om 1,8 miljarder kronor, mellan år 2016 och 2020. Under hösten 2019 beslutade regeringen om en ökning av stödet med 100 miljoner kronor, med ett särskilt geografiskt fokus på situationen i nordöstra Syrien.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Syrien

Prenumerera

Totalt 125 träffar.