Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Stefan Löfvens tal vid invigning av Segerstedtinstitutet

Publicerad

Segerstedtinstitutet i Göteborg den 14 augusti. Det talade ordet gäller.

Tack Pam för en fint välkomnande och tack för inbjudan. Jag är en varm anhängare av ditt motto som universitets rektor: Kunskap för livet.

Kunskap gör människor fria. Kunskap ger människor makt. Och i dagens kunskapssamhälle är det viktigare än någonsin att kunskapen ägs av alla, och att vi alla kan fortsätta utvecklas med ny kunskap genom hela livet.

 

Det är sannerligen en högtidsdag – att få vara med och inviga Segerstedtinstitutet här på Göteborgs universitet. Det är ett initiativ som jag hade möjligenheten att presentera i min första regeringsförklaring.

Nu blir det verklighet. Det är hög tid. Ni har ett oerhört viktigt uppdrag.

Ni ska bidra till att öka kunskaperna, så att vi bättre kan bekämpa den rasism, det hat, och även den våldsbejakande extremism som växer i samhället i dag.

Och som tar sig så många uttryck.

Attentat mot moskéer och synagogor. Föraktet, och våldsbrotten, mot EU-migranter som tigger på våra gator. Hot mot journalister och redaktioner – från både våldsamma höger- och våldsamma vänsterextremister. De många unga, främst killar, som väljer att ansluta sig till ISIL för att våldet i religionens namn är mer lockande än den framtid som erbjuds här. De hatiska kommentarerna på sociala medier.

Svart på vitt, knastertorrt utan ansikten, bekräftar statistiken den här bilden. Förra året gjordes 6270 polisanmälningar för hatbrott, brott med islamofobiska, afrofobiska, antisemitiska, antiziganistiska, kristofobiska, transfobiska och homofobiska motiv.

I allt detta ryms ett hat som manifesteras allt mer öppet och som tar sig allt grövre uttryck. Detta ska vi stå emot. Detta måste vi stå emot. För vi kan aldrig acceptera hatet.

 

Initiativet till Segerstedtinstitutet springer ur övertygelsen om att vi kan göra skillnad, att människor kan bilda motståndsrörelser, och att vi har en skyldighet att göra det. Vi är inte åskådare till det som sker idag – vi är aktörer.

Segerstedtinstitutet ska bidra till att stärka den motståndskraften.  För motståndet det blir starkt när det vilar på kunskap, när det utvecklas tillsammans mellan forskningen  och de samhällsaktörer som finns där hatet gror.

Kampen måste föras varje dag och av var och en av oss. Med er har ni de erfarenheter som gjorts under 20 år i Toleransprojektet, som skapades efter det fruktansvärda mordet på 14-åriga John Hron.

Han tilldelades postumt Stig Dagerman-priset 1996 för sitt ”mod, att också till priset av sitt eget liv stå det onda emot.”

Det är i varje människas mod och motstånd som hoppet finns. Det är genom många människors engagemang som vi kan hindra att antidemokratiska krafter får fotfäste i vårt land.

Glöm aldrig John Hron. Låt hans mod visa vägen.

 

Vänner, Vi förenar kunskap och handling. Kortsiktiga säkerhetshöjande insatser kombineras med långsiktiga förebyggande insatser. Det sker nu i en rad satsningar som regeringen gör. Jag är glad att vi kan göra det med en bred majoritet i riksdagen bakom oss och att jag kan fortsätta ett arbete som redan den tidigare regeringen påbörjade. Vi samlar alla goda krafter i samhället. Vi avsätter medel för att skapa lokala resurscenter i stadsdelar och bostadsområden med svag demokratisk delaktighet, så att fler känner att de har möjlighet att påverka samhällets utveckling.

Vi ökar stödet till trossamfund för att det i dag finns ett större behov av säkerhet, så att människor tryggt kan gå till en moské eller synagoga för att utöva sin tro.

Vi ger polisen mer resurser för de ska stärka sin förmåga att utreda hatbrott, så att spott, glåpord och våld aldrig blir en accepterad del av samhället.

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, som är här i dag, får ett utökat mandat och mer resurser, så att det nödvändiga förebyggande arbetet kan samlas i en strategi, och att både anhöriga och avhoppare kan få ökat stöd.

Regeringen beslutade igår att ge samordnaren ännu ett uppdrag och sätta upp en stödtelefon dit anhöriga, kommuner och organisationer kan höra av sig för att få information, råd och stöd.

Inom några veckor presenterar regeringen en samlad strategi mot terrorism. Att skärpa lagstiftningen och kriminalisera stridandet med terrorgrupper är en viktig del av den.

Vi förlänger stödet till kampanjen No Hate Speech Movement, så att hatet på nätet kan minska och fler unga lär sig mer om källkritik och yttrandefrihet.

Historien fortsätter att lära oss. Jag lånar några rader ur Cordelia Edvardssons bok Bränt barn söker sig till elden:

”Vi vänder oss om och minns – de döda och oss själva.  De överlevande griper de dödas händer och vi återvänder till livet, det som var och är vårt liv.”

Vi gör en mångmiljonsatsning på Forum för levande historia med namnet ”Detta behöver vi förstå”, så att värdegrundsarbetet mot rasism och intolerans förstärks i skolorna runt om i hela landet.

Vi inrättar ett sammanhållet nationellt forskningsprogram mot rasism för att också stärka kunskapen om underliggande maktstrukturer. Medlen kommer att utlysas i höst och fördelas 2016. Arbetet för jämlikhet och social sammanhållning är grunden.

Och Segerstedtinstitutet, ni blir ett nationellt kunskapscentrum. Ni ska utveckla och sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer.

För kunskap har genom historien alltid varit rasismens värsta fiende.

 

Vänner,

Institutet har fått sitt namn efter två av våra stora motståndskrafter, Torgny Segerstedt och Ingrid Segerstedt-Wiberg. Båda stod i främsta ledet mot nazismen och rasismen. De såg tidigt hoten. Pennan och det skriva ordet var deras främsta verktyg. De stod kvar även när det blåste hårt. De vek sig inte.

Jag vill avsluta med några ord av Ingrid Segerstedt-Wiberg från en radiointervju 1996. Då var hon över 80 år och hon sa:

”De säger att nu är du gammal, nu ska du ha det lugnt och skönt. Men säg till mig hur jag ska göra när någon kommer och ber mig om hjälp. Vad ska jag säga? Ska jag säga att nu är jag 80 år, nu kan jag inte bry mig om er för jag ska ha det lugnt och skönt hur världen än ser ut?”

Så tog hon en kort paus och så la hon till: ”Sedan tror jag att det skulle bli ganska tråkigt också.”

När jag hör Ingrid i den där radiointervjun, då tänds hoppet. Vi fortsätter att ta kampen för att vi måste, men vi gör det också för värdet av att bry sig om varandra, och glädjen att bygga något tillsammans. Jag förklarar härmed Segerstedtinstitutet för invigt.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.