Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Tal av statsminister Stefan Löfven vid manifestationen för flyktingar

Publicerad

Medborgarplatsen, Stockholm, den 6 september 2015

Det talade ordet gäller.

Vänner,

Miljoner människor är på flykt undan krig och fruktansvärd terror, människor som du och jag med drömmar och förhoppningar, men som tvingas fly undan bomber med sina barn i famnen.

På vägen riskerar de sina liv – i trånga lastutrymmen, i containrar, i sjöodugliga båtar.

Alla klarar sig inte. Alan, 3 år, sköljdes upp på stranden. Fasan, rädslan som denna lilla pojke upplevt, ska ingen någonsin behöva uppleva.

Jag sörjer honom och alla andra barn som dör på flykt och i krig. Jag sörjer med hans föräldrar och anhöriga. Jag sörjer med mänskligheten, när detta sker inför våra ögon.

Den sorg vi alla delar ska vi omvandla till handlingskraft. Nu måste vi agera. Sverige ska fortsätta att ta sitt ansvar. Men det räcker inte. Hela Europa måste göra mer.

På tisdag träffar jag Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, för att diskutera en plan för hur Europa ska möta den internationella flyktingkrisen. Det behövs ett tvingande och permanent omfördelningssystem för att alla EU-länder ska ta emot människor som flyr för sina liv. EU måste kraftigt öka sitt mottagande av kvotflyktingar och Sverige, vi ska göra vår del av det åtagandet.

För EU:s medlemsländer har ett gemensamt ansvar. Tanken var aldrig, aldrig, att det europeiska samarbetet skulle vara ett sätt att stänga människor på flykt ute, utan lagliga vägar för att kunna söka asyl. Tanken var aldrig att medlemsländerna skulle ägna sig åt ett svarte-petter-spel där den med sämst politik kommer undan ansvar.

Tvärtom. Europas samarbete föddes ur erfarenheterna från vårt eget fasanfulla krig. I år är det 70 år sedan. Vi sa: ”Aldrig någonsin ska det ske igen.” Vårt samarbete enade Europa efter det kalla krigets slut. Vi sa: ”Aldrig mer murar för att göra skillnad på människa och människa.”

Nu måste vi återigen bestämma vilket Europa vi ska vara. Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor.

Och om vi bär uppgiften tillsammans kan vi göra skillnad för människor. Sverige och Tyskland kan inte göra det själva. Alla EU-länder måste hjälpa till.

Nu är det dags att Europa står upp för människans okränkbara värde och rätt, som vi i våra deklarationer och avtal svurit att värna. Det ska Sverige stå upp för. Det står vi upp för här idag.

Förra veckan fick jag ett brev från Agnes Ohlsson. Hon skriver:

”Jag och min pappa ska hjälpa till på ett hem där ensamma barn bor. Vi ska göra ordning deras cyklar så att de kan börja cykla. Jag önskar att jag kan göra något mer. Har du något förslag?”

Agnes, du gör mig så stolt. Jag är så stolt över att vara statsminister i ett land där du bor. Ditt brev visar att alla kan göra något, bli kontaktperson för ett ensamkommande flyktingbarn, skänka pengar till kläder och mat. Att laga cyklar tycker jag är en utmärkt idé. Men viktigast av allt man kan vara en bra kompis – en vän - och välkomna de som kommer hit.

Och lika stolt blir jag över att se er här idag, och alla över hela Sverige som sluter upp för solidariteten. Alla ni som säger: vi vill hjälpa till, ni som leker och läser läxor med barn som precis kommit till Sverige. Ni som visar att vi finns till för varandra.

Tack Agnes. Tack till er alla. Det är ni som gör Sverige till ett land att vara stolt över.

Men vänner, att ta emot flyktingar kan aldrig vara en uppgift för enskilda personer, eller enskilda organisationer. Det är en nationell uppgift. Och som en nation ska vi ta oss an den.

Sveriges mottagning av flyktingar, är hela Sveriges ansvar. Därför ska alla kommuner ta emot flyktingar  – ingen ska kunna smita undan. Därför ökar vi stödet till kommunerna som tar emot flyktingar. Därför arbetar vi dagligen för att de familjer som förlorat så mycket, genom jobb, skolgång och samhällsgemenskap kan återfå hopp om livet och vara med och bygga Sverige. Så blir det som nu är en ansträngning, på sikt en tillgång för Sverige.

Och vi ska fortsätta vara ett land, som bär solidariteten som vår största stolthet. Jag är glad att det här idag finns företrädare och ledare för partier från båda de så kallade blocken, att ungdomsförbunden gått samman.

Idag är inte tid att peka finger. Idag är tid att hitta gemensamma lösningar.

Det är det Sverige jag leder.
Det är det Sverige jag älskar.

Det är ett Sverige att vara stolt över. Tack.

 

Kontakt

Anne Ekberg
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.