Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Anders Ygemans anförande vid Civilförsvarsförbundets årsstämma

Publicerad

Civilförsvarsförbundets årsstämma, 10 oktober 2015
Det talade ordet gäller.

Ert arbete för att skapa säkrare och tryggare liv är påtagligt.

Ni ger verktygen för den enskilda att klara en kris i 72 timmar.

Ni är en viktig del av svensk krishanteringsförmåga. Genom frivilliga Resursgruppen förstärker ni kommunernas arbete.

Det märks inte minst i den aktuella flyktingsituationen. Hur ni i lokalföreningar, på flera håll i landet, har engagerat er i flyktingmottagandet.

Hur ni i Stockholm, har bidragit till samordning och koordinering av frivilligresurser och myndigheter.

Civilförsvarsförbundet är ett konkret bevis på att en stark krishanteringsförmåga byggs underifrån.

Genom kunskap och organisering.

Tack för ert arbete under det gångna året!

***

Civilförsvarsförbundet har 78 år på nacken. Ni bildades i samma era som: Pluto upptäcktes. Pilsnerfilmen blev populär. Och svenskarna fick två veckor lagstadgad semester.

Samhället har minst sagt förändrats en hel del sedan 1930-talet.

Men behovet av ert arbete är kanske viktigare nu, än någonsin.

Klimatförändringarna är inte en framtidsfråga. De sker nu. Och översvämningar, bränder och stormar riskerar samhällets funktionalitet.

Attentaten i Bryssel, Paris och Köpenhamn är fasansfulla exempel på hotet mot allas trygghet.

Det utmanar såväl vår demokrati som vår praktiska beredskap.

***

Men vi lever också i en spännande tid.

Den populära TV-serien The Walking Dead handlar om en zombieepidemi som slagit USA i spillror.

Lyssnarna röstade inte fram en rikskändis som värd till Sommar i P1.

Det blev zombiexperten Herman Geijer. Han inledde sitt program med nyheten att ett aggressivt virus slagit ut stora delar av Göteborg.

Ni kan vara lugna – nyheten var givetvis falsk.

Häftig action har fått ge plats åt TV-spel som handlar om undergångsscenarier.

Nu frågar ni er vad TV-program, lyssnarnas val i P1 och datorspel om jordens undergång har med krisberedskap att göra?

Mitt svar är: mycket.

För om det är någonting som populärkulturen är bra på, så är det att skildra samtiden.

Geijers ABF-kurser lockar hundratals deltagare från hela landet.

Preppers – det nya ordet för överlevnadsexperter, har blivit en egen subkultur.

Och se bara på er egen organisation.

Efter flera års dalande medlemssiffror ökade ni under förra året med 500 medlemmar.

Antingen kan man reducera denna renässans till TV-spelens värld.

Eller så kan man se den i ett bredare perspektiv.

I ljuset av dagens sårbarhet blir säkerhet viktigare än någonsin. 

Trygghet blir centralt.

Det är en medvetenhet att ta fasta på.

För om svensk krisberedskap ska fungera måste såväl enskilda, frivilligrörelsen och politiken vara med.

***

En orolig omvärld kräver åtgärder.

I den försvarspolitiska inriktningspropositionen beslutade regeringen därför att formerna för frivilligheten ska förbättras.

Planeringen för det civila försvaret ska återupptas. Frivilligas uppgifter och ansvarsområden ska förtydligas.

Så ser vi till att stärka svensk frivillighet!

***

Civilförsvarsförbundsmedlemmar,

Ett förändrat klimat innebär mer extremt väder. Det ökar risker för störningar i verksamheter. Och det kan betyda allvarliga störningar för samhället.

Därför ökar regeringen nu investeringarna mot jordskred och naturolyckor med 200 miljoner kronor.

***

Hur ser beredskapen ut när journalsystem ligger nere och operationen måste slutföras?

Vad händer när Apotekens receptsystem havererar?

Vad gör vi om våra myndigheter och banker inte kan betala ut viktiga ersättningar?

I en digitaliserad värld kan man inte tala om ”när angreppet kommer”.

Avancerade angrepp mot IT-system sker hela tiden.

Därför ska Sverige, precis som t.ex. Frankrike och Tyskland, införa en obligatorisk it-incidentrapportering.

Digitaliseringen innebär också möjligheter. Och de ska användas.

De tekniska verktygen för kommunikation i ett krisläge är enorma.

Därför arbetar Regeringen nu för att boende och berörda ska få ett viktigt meddelande till allmänheten via sms. 

Det är en politik som ökar IT-säkerheten – och samtidigt – nyttjar de tekniska vinsterna!

***

Jag vet att ni under helgen kommer tala om terrorism, om er roll och möjligheter att förebygga radikalisering och bidra till ökat skydd vid terrorhandlingar.

För fem år sedan parkerade Tamour Abdulwahab sin vita Audi 80 på Olof Palmes gata i centrala Stockholm.

Han satte eld på en gasbehållare. Tanken var att elden skulle dra till sig räddningspersonal och åskådare och att få den bomb som fanns i bilen att detonera. Människor skulle sedan fly för sina liv och mötas av bombmannen och hans nio bombkapslar.

Turligt nog lyckades han inte spränga något annat än sin bil och sin egen mage med den enda av de nio bombkapslarna som han lycka, men Tamour Abdulwahab blev ändå Skandinaviens första självmordsbombare.

Efter det har vi haft Breivik i Norge, attentaten i Köpenhamn och Paris

Attentaten i vårt närområde är bara några och skrämmande exempel på den extremism som hotar vårt samhälle.

Vi går nu fram med lagstiftning som kriminaliserar rekrytering, organisering och finansiering av terrorverksamhet.

Den nya strategin mot terrorism innehåller konkreta åtgärder för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism.

På punkt efter punkt flyttar samhället nu fram positionerna.

Frivilligrörelsen och religiösa samfund. Myndigheter och kommuner. Civilsamhället och politiker.

Tack för att ni tar ert ansvar, tack för att ni bidrar!

***

Både mitt och ert uppdrag handlar i grunden om trygghet.

Jag är övertygad om att trygga människor tror på framtiden. Att trygga människor känner makt över sitt livsöde Att trygga människor vill vara en del av det gemensamma samhällsbygget.

Det är helt enkelt en förutsättning för ett samhälle som håller ihop.

Så Civilförsvarsförbundet, låt oss tillsammans arbeta för att öka tryggheten för alla!

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.