Innehållet publicerades under perioden

-

Statsministerns ord vid pressträffen med anledning av terroristattackerna i Paris

Publicerad

Idag sörjer Sverige med det franska folket.

Terroristattackerna som vi har bevittnat under gårdagskvällen och natten är präglade av ett vidrigt hat och förakt mot människovärdet.

Vi tänker på offren och deras anhöriga, de föräldrar som förlorat sina barn, de barn som förlorat sina föräldrar, de liv som nu aldrig kommer att levas. Det här är fruktansvärda timmar för Europa.

* * *

En svensk är avliden, och vi har uppgifter om att en annan svensk är skottskadad.

Vi har kontakt med deras anhöriga, och de ska veta att mitt och hela svenska folkets deltagande och sympati är hos dem. Våra hjärtan är med er. De franska myndigheterna fortsätter givetvis sitt arbete, ett arbete som pågår så vi har inte alla officiella svar ännu.

* * *

Paris är en stad som många av oss bär i våra hjärtan, som en symbol för den sprudlande kulturen, glädjen och friheten. En attack mot Paris är en attack mot Europa, mot den fria och demokratiska världen.

Sverige står nu tillsammans med Frankrike i solidaritet, och vi har meddelat att vi står redo att ge dem det stöd som behövs, som de själva uttrycker.

* * *

Idag har jag sammankallat det säkerhetspolitiska rådet. Rådets medlemmar har fått information från rikspolischefen och chefen för säkerhetspolisen och detta har jag meddelat de övriga partiledarna i Sveriges riksdag.

UD har uppdaterat oss om sin konsulära verksamhet för att stödja svenskar på plats. UD råder också svenskar i Paris att följa händelseutvecklingen noga i media och att lyssna till de franska myndigheternas råd.

Utrikesnämnden kommer också att sammankallas under de närmaste dagarna.

* * *

Ja, idag är en dag för sorg. Men också för beslutsamhet.

President Hollande har rapporterat att dessa dåd utfördes av den terroristgrupp som kallar sig för den Islamiska staten. Det har också tagit på sig ansvaret för det här dådet. De tog nyligen även på sig ansvaret för en avskyvärd attack i Beirut, och står för summariska avrättningar, våldtäkter och tortyr i Syrien och Irak.

Regeringen har nyligen meddelat viljan att förlänga den svenska utbildningsinsatsen för de kurdiska styrkor som bekämpar ISIL. Och detta stärker behovet av att hela det internationella samfundet samlas för att bemöta och bekämpa denna vedervärdiga sekt.

* * *

EU:s utrikesministrar kommer att mötas på måndag och diskutera detta. Sverige tycker också att EU skyndsamt bör mötas på ministernivå för att diskutera konsekvenserna av det inträffade, och avgöra vilka åtgärder som vidtas på både kort och lång sikt.

* * *

Sverige har också under den senaste tiden tydligt intensifierat arbetet för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism, under ledning av inrikesminister Anders Ygeman.

Den nationella strategin mot terrorism syftar till att

- motverka radikalisering och rekrytering till extremist- och terroristgrupper,

- minska förmåga och möjlighet att begå terroristattentat,

- upprätthålla skydd för individer

- samt minska samhällets sårbarhet för terroristattentat.

Arbetet utvecklas fortlöpande. Bland annat vidtas nu åtgärder för att förhindra missbruk av svenska pass. Insatserna för terrorismbekämpning höjs med 225 miljoner fram till 2018 i ett ökat anslag till Säkerhetspolisen. Och lagstiftning för att kriminalisera rekrytering, organisering och finansiering av terrorverksamhet ska vara på plats vid årsskiftet.

Och detta är ett arbete som utgör kärnan i vad som är den svenska statens uppgift. Händelserna vi har bevittnat igår kväll och i natt understryker vikten av att detta arbete intensifieras och koordineras över hela landet.

Alla samhällen är sårbara, men Sverige ska ständigt arbete för att minska vår sårbarhet, självständigt och i samarbete med andra.

Det ser jag som en utav mina främsta uppgifter som statsminister för Sverige.

* * *

Jag vill också rikta mig direkt till alla som känner sig rädda och oroliga just nu. Vi lever just nu i en tid då vi ser otroligt mycket mänskligt lidande.

Jag, och den regering jag leder, kommer att arbeta outtröttligt för att ni ska känna er trygga.

Om du funderar på vad du kan göra i precis den här stunden, så kan du göra något så enkelt som att visa din solidaritet med det franska folket på det sätt du vill. De behöver hela världens stöd.

Och i dessa tider är det viktigast av allt att minnas och står upp för de värderingar som är vår fyrbåk i mörkret. Sverige är och förblir ett samhälle som tror på demokrati, frihet och jämlikhet mellan människor. Dessa värderingar kan och ska aldrig terrorismen få rubba.