Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsministerns tal vid lanseringen av Sveriges arbete för att nå de Globala målen

Publicerad

Stockholm den 18 januari 2016

Det talade ordet gäller.

Ers Kungliga Höghet,
Dr Nabarro,
Vänner,

Varmt välkomna till det som är en startskott för Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030. Särskilt roligt att så många, från så många olika delar av samhället är här.

För är det något som jag vet, så är det att resultat nås när vi arbetar tillsammans – näringsliv, fackförbund, civilsamhälle, forskare, politiker och tjänstemän på alla nivåer.

En av framgångsfaktorerna för de globala målen och Agenda 2030 är att så många har varit involverade i att ta fram dem. Det ger oss kraft när vi nu ska gå vidare och genomföra målen.

Tack för att ni är här redo att ta er an den uppgiften. Jag ser mycket fram emot att ta del av era tankar och idéer inför det arbete som ligger framför oss.

Vänner,

"Ett stilla liv på randen av en vulkan är illusoriskt. I dagens värld angår allt alla."

Orden är Václav Havels och formulerades efter den omvälvning världen stod inför när Berlinmuren föll. Borta var det kalla krigets låsningar
och en ny tid för globalt samarbete inleddes. Det var en tid när globaliseringen på allvar ställde världens ledare och länder inför helt nya utmaningar och helt nya möjligheter.

Det decennium som följde var en tid då världens stora framtidsfrågor diskuterades på ett pärlband av världskonferenser, inte minst
Miljökonferensen i Rio, Kvinnokonferensen i Beijing, Konferensen om social utveckling i Köpenhamn, Befolkningskonferensen i Kairo.

Och det var det arbetet som ledde fram till millenniemålen.

Och jag vet från tiden vid millennieskiftet att då var det inte många som trodde att målen skulle kunna nås.

Man var van vid att i FN formulerades viktiga mål och visioner, men också vid att det slarvades med att genomföra det som beslutats.

Men olyckskorparna hade fel. Vi har visat att det är möjligt att förändra och förbättra världen. När viljan finns, när det globala ledarskapet är starkt och när globaliseringens möjligheter tas till vara.

I slutet av förra året kunde vi läsa i den amerikanska tidskriften The Atlantic om att 2015 var "The best year in history for the average human being."

Och mycket som redovisas kopplas till FN:s millenniemål.Fattigdomen halverades – fem år före utsatt tid. 9 av 10 flickor och pojkar världen över går i dag till skolan. Mödradödligheten har minskat, barndödligheten likaså.

Miljarder människor har fått tillgång till rent vatten. Fram växer nu en global medelklass där varannan människa har tillgång till en mobiltelefon.

Vänner, världen har inte blivit sämre, den har blivit bättre.

Men vi lever i en tid av paradoxer. Parallellt med en positiv utveckling så ser vi fördjupade krig och konflikter, terrorattacker, vi har en pågående flyktingkris och allvarliga miljö- och klimathot. Det gör å andra sidan till att oron växer.

Och även om framstegen är stora så lever fortfarande 800 miljoner människor i extrem fattigdom. 90 miljoner barn i världen är fortfarande undernärda. Kvinnor i världen har fortfarande mindre makt,
sämre tillgång till arbetsmarknaden och utbildning.

Mycket arbete återstår.

Det var med detta perspektiv – av utmaningar och möjligheter -
som världens ledare samlades i New York i höstas och enades om Agenda 2030 med sina 17 globala mål.

Det var i denna ödesgemenskap som vi i samlades december kom överens om ett nytt bindande klimatavtal.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har uttryckt det väl: "Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen. Och vi är den sista generationen som kan stoppa klimatförändringarna."

Och arbetet ska inte göras av någon annan, någon annanstans.
Det ska göras av oss alla tillsammans. Målen ställer väldigt höga krav på alla länder och alla aktörer. Min ambition är att Sverige ska gå före.

Och det finns två skäl till det.
1. Det är moraliskt rätt.
Vi har ett ansvar för fler än oss själva här och nu. Vi har ett ansvar för människor i hela världen, men också för framtida generationer.

2. Men det är också ekonomiskt smart.
Jag vill att svenska företag ska vara de som tar fram den nya teknik och lösningar som världen ropar efter för att minska koldioxidutsläppen. Vi kommer att gynnas som land av att ligga i framkant av klimatomställningen.

Sveriges styrka ligger i att vara ett jämlikt och jämställt samhälle; som inte trots, utan på grund av, sin solidaritet och tolerans, är rikt, modernt och en ledare i världens utveckling. Det är det Sverige vi strävar efter.
Det är det Sverige vi tror på.

Och jag vet att det i Sverige finns massor av både idéer och lösningar.

För drygt ett år sedan träffade jag till Mehrdad Mahdjoubi
när han utsågs till årets tekniker. Ni har säkert hört talas om honom. Han har utvecklat världens mest avancerade och effektiva duschsystem. Systemet är konstruerat för att spara 90 procent vatten och 80 procent energi, samtidigt som duschvattnet blir renare än vanligt varmvatten från kranen. Han har dessutom lyckats omvandla sin innovation till en affärsidé och grundat företaget Orbital Systems. Nu är de redo för global lansering.

Många svenska företag ligger väl framme. Scania och Volvo som arbetar målmedvetet för en grön transportsektor med låga utsläpp.
Hennes & Mauritz som är en av världens största användare
av ekologisk bomull och samtidigt arbetar för arbetstagares rättigheter.

Det finns fler exempel: Ericssons digitala lösningar, ABB:s utveckling av smarta elnät och IKEA:s mål att producera sin egen förnybara energi
och göra det enkelt för oss vanliga människor att leva miljövänligt med ledlampor och solpaneler.

Jag skulle kunna fortsätta för detta är något av det jag tycker är allra roligast – när jobb växer fram ur innovationer som omvandlas till affärsidéer och når ut på nya marknader.

Hållbara affärsmodeller ger konkurrensfördel för svenska företag. Det här är Sveriges framtid. Detta gör skillnad – i Sverige och i världen. Och det skapar jobb och tillväxt.

Låt mig ta ett annat föregångsexempel. Malmö - en kommun som de globala målen till sina. Ni visar vägen med både innovativt miljöarbete och förslag för att utjämna hälsoklyftorna. Och det finns många fler kommuner som gör viktiga insatser för en hållbar utveckling – Karlstad, Örebro, Lomma, Östersund och Borås bara för att nämna några.

All den kunskap och de erfarenheter som finns ska vi ta till vara.

Tre ministrar i regeringen är särskilt ansvariga för genomförandet.Det är civilminister Ardalan Shekarabi, biståndsminister Isabella Lövin och framtidsminister Kristina Persson.

Regeringen kommer inom kort att utse en nationell delegation för att underlätta och stimulera arbetet med genomförandet. De kommer att få i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan.

Till vår hjälp har vi även ett stort antal myndigheter som kommer bidra med sin kunskap, ett exempel är SCB som hjälper till i arbetet med att ta fram indikatorer för uppföljning. Så blir både arbetet och resultaten konkreta.

Men allra viktigast är alla ni som är här i dag, den bredd som ni företräder och det engagemang som ni har med er. Er kunskap krävs. Ert arbete är avgörande. Det är tillsammans som vi ska göra detta.

Och vilken historisk möjlighet att få vara med och göra skillnad.

Vi har en gedigen "att-göra-lista". Nu sätter vi igång.

Varmt välkomna. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.