Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Tal av Alice Bah Kuhnke vid Kulturskolerådets konferens

Publicerad

Stockholm, 11 maj 2016
Det talade ordet gäller.

Jag tror att vi har en sak gemensamt i det här rummet. Det är längtan efter att få göra något konkret i en svår och komplicerad situation. När ansikte efter ansikte flimrar förbi. Ansikten som tillhör människor som på olika sätt är fruktansvärt utsatta. Vissa har kommit till Sverige, fått tak över huvudet och skydd och i bästa fall kan de känna sig trygga. Andra befinner sig fortfarande på flykt och lever i ovisshet och är rädda. Det kan vara lätt att fångas i en känsla av frustration och maktlöshet inför den flyktingkatastrof som är en del av vår samtid, en del av våra liv.

Som statsråd och minister har jag fler möjligheter att påverka och större ansvar än många andra. Trots det kan även jag ibland överväldigas av de tragedier vi ser bland enskilda människor och de utmaningar vi möter för hela samhället. Vad kan just jag göra? Men sanningen är som klyschan säger, (och det är väl det man lär sig här i livet, att klyschor ofta är sanna) att ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Men NI gör något konkret av er frustration, ni kanaliserar den till något gott som också gör gott. Och det som ni startar här idag på denna konferens är verkligen något mycket stort. Som kultur- och demokratiminister i Sveriges regering så gör det mig så innerligt glad att höra om den här satsningen. Våra nyanlända och ensamkommande flyktingbarn får ta del av något av de allra finaste vi har; den kommunala musik- och kulturskolan!

Jag är oerhört tacksam och glad över att Kulturskolerådet och Arvsfonden gör detta och jag vill tacka alla kommuner och kulturskolor som går in i detta projekt. Det ska bli väldigt roligt och spännande att följa ert arbete framöver. Det ni gör kommer att kunna tjäna som goda och lärande exempel för annan verksamhet för flyktingar och nyanlända runt om i landet. Är det något vi vet så är det att vi kommer att behöva hjälpas åt i detta arbete många år framöver, vi kommer att behöva samla och dela med oss av erfarenheter, både goda och dåliga sådana. Ni är en viktig del i detta arbete.

Kultursverige har visat ett stort engagemang för människor på flykt. Det är imponerande. Man har visat sig vara snabbfotade och generösa. Det gör mig som kulturminister stolt.

Att så många människor på kort tid har sökt asyl i Sverige, över 160 000 förra året, är förstås en utmaning för vårt samhälle på många olika sätt. Regeringen har i vårändringsbudgeten föreslagit en satsning på 10,5 miljoner kronor till biblioteken för att stödja biblioteken i att vara en arena för kunskap, samtal och möten. Resurserna kommer även att gå till inköp av litteratur på andra språk än svenska samt lättillgänglig samhällsinformation.

Många av de människor som under den senaste tiden kommit till Sverige bor i något av landets socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Därför har vi arbetat fram och investerat i två stora satsningar som riktar sig mot dessa områden. Dels handlar det om lokala resurscenter för demokratisk delaktighet (s.k. rum för demokrati) syftar till att stärka egenmakten hos individer som står lång från deltagande och delaktighet i demokratin. Människor ska kunna göra sina röster hörda och kunna delta i demokratin och det demokratiska samtalet på egna villkor och i de frågor som berör dem. Vidare handlar det om satsningen "Äga rum" som är en satsning på konst och kultur i utsatta bostadsområden. Satsningen ska främja delaktighet och ta tillvara invånarnas eget engagemang och deras egen skaparkraft.

Det civila samhällets roll är och har varit central när det gäller mottagandet av flyktingar och ett engagerat arbete för deras etablering. Deras arbete är mycket omfattade och imponerande. Det handlar om allt från språkträning, rådgivning, och sociala aktiviteter för både barn och vuxna till psykosocialt stöd för personer med svåra upplevelser i bagaget.

I oktober 2015 beviljades Svenska Röda korset 10 miljoner kronor för att bedriva, organisera och samordna hjälpverksamhet runt om i landet för människor på flykt. I slutet av december fattade regeringen beslut om fördelningen av 200 miljoner kronor till civila samhällets organisationer. Medlen är viktiga för att möjliggöra för organisationerna att göra insatser samt öka sin kapacitet i pågående arbete med asylsökande och etablering av nyanlända.

Regeringen har också, styrt om och styrt upp relationen och kontakten med det civila samhällets organisationer sedan i höstas. Mötena syftar både till att sprida information om regeringens fortsatta insatser och att få del av organisationernas synpunkter och behov.

Ni alla som sitter här vet ju att en utredning just nu vänder och vrider på den kommunala musik- och kulturskolans utmaningar och möjligheter och den har i uppdrag att lämna förslag till hur staten kan stötta verksamheten på ett så bra sätt som möjligt. När utredningen är klar i höst kommer den att remitteras och därefter tas om hand på departementet. I det arbetet så blir era tankar och erfarenheter viktiga, så jag hoppas att vi kan ha en fortsatt dialog!

Avslutningsvis. Ni har nog alla sett inslagen i SVT:s nyhetssändningar om Ahmad 14 år gammal som flytt Syrien utan sina föräldrar och bor med sin morbror i Växjö. Man ser hur Ahmad, precis som alldeles för många barn som flytt, nästan slits sönder av hemlängtan, han känner sig främmande och ensam. Och han är ändå omgiven av människor som bryr sig som honom, som tycker om honom. För honom är timmarna han får vara i kommunens musikstudio livlinan. Det är där han kan vara sig själv och uttrycka det han vill som han vill. Tänk att ni som sitter här kan bidra till det! Dessa barn och unga, som gått igenom mer än vad någon människa ska behöva utstå, kanske blir just det ni erbjuder dem något som gör att de orkar till nästa dag, som gör att trycket över bröstet lättar en stund och ensamheten inte lika bedövande. Att de får möjligheter att utföra kultur och känna vad det faktiskt är att vara människa.

Det är stort!

Tack!