Per Bolunds tal vid Dagens industris konferens Hållbarhet

Stockholm, 4 april 2017.

Ladda ner:

Den 4 april 2017 talade finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund på Dagens industris konferens Hållbarhet om hur regeringen kan skapa förutsättningar för finansmarknadens aktörer att bidra till att uppnå målen?