Tal av Stefan Löfven vid avtäckning av minnesmärket ”Två länder – en framtid”

Det talade ordet gäller.

Vänner,
Det är en stor ära att få ta emot Finlands statsminister, min vän Juha Sipilä, i Stockholm idag. Jag vill framföra mina varmaste gratulationer till vårt kära grannland. Tillsammans högtidlighåller vi våra länders gemensamma historia, men också vår gemensamma framtid.

* * *

I SVT-dokumentären "Finland 100 år" får några finländare beskriva sitt land. "Vi har blivit ett konkurrenskraftigt välfärdssamhälle", säger en man. "Finland har blivit en jämställdhetsförebild", säger en kvinna. Det är ord som skulle kunna beskriva båda våra länder, och likheterna har sin förklaring i en lång gemensam historia.

Redan på 1500- och 1600-talen flyttade många människor, då inom riket, från finska till svenska landsändar. I dag bor omkring 700 000 Sverigefinländare här i Sverige. Och allt från dagens företagsfusioner till kulturutbyten påminner om att våra länder förblir tätt sammanflätade. Men likheterna beror även på att våra samhällen vilar på gemensamma värderingar. Flera av värderingarna symboliseras av årtalen som är ingraverade i Marja Kanervos vackra konstverk här runt om oss.

Världens äldsta tryckfrihetsförordning, som grund för våra öppna samhällen. Den parlamentariska demokratins införande, som medförde kvinnors rösträtt. Våra länders inträde i EU, där vi samarbetar mycket och nära.

Men Finlands historia innehåller även händelser som vi svenskar borde ha mer kunskap om. Att läka såren efter ett inbördeskrig. Att försvara sin självständighet med vapen i hand. Att leva med den långa gränsen mot Ryssland. Det är omöjligt att inte känna en djup respekt för de tusen sjöarnas land.

* * *

Vänner,
En del av Marja Kanervos stenstoder har lämnats ograverade. Det är framtiden som åsyftas, och vi vet att framtiden kommer snabbt. Och när förändringens globala vind är stark, har vi sett att det är vår nordiska modell som kan få människorna att lyfta och ekonomier att växa.

Det är en modell med bred uppslutning i våra länder, som väcker intresse i vår omvärld. Det är en modell som bygger på konkurrenskraft, och därför utvecklar vi det svensk-finska samarbetet kring allt från forskning och innovation, via skogen till kulturen. Det är en modell som blir starkare av välfärdsreformer, som skapar välstånd, trygghet och en frihet som vi alltid är redo att försvara. Därför har vi fördjupat vårt försvarssamarbete, som skapar tillit och respekt i Östersjön.

* * *

Men vi samarbetar inte bara för ett säkert närområde, utan även för ett starkt Europa i en hållbar värld. Och då vägleds vi av principerna som årtalen i stenstoderna påminner oss om. Och är det inte en vacker vision för de kommande 100 åren? Två syskonländer i norr, del av en nordisk modell som blandar konkurrenskraft och välfärd så att människornas frihet ökar. Två syskonländer i norr, vars nära samarbete i Norden och EU är baserat på så tydliga värderingar att de kan graveras i stenstoder ur Finlands och Sveriges berggrund.

Vänner,
Det känns tryggt att vänskapen mellan våra länder är så stark att den skrivs i sten. Tack för ordet, och för möjligheten att vara med på ceremonin här idag.