Anförande vid invigningen av svenskt konstverk på Hanaholmen

Anförande av statsminister Stefan Löfvens vid invingningen av svenskt konstverk på Hanaholmen den 31 oktober 2017.

Det talade ordet gäller.

Det är en stor ära för mig att vara här i dag. Jag vill framföra mina varmaste gratulationer till vårt kära grannland. Tillsammans högtidlighåller vi våra länders gemensamma historia, men också vår gemensamma framtid.

Sveriges relation till Finland är unik. Våra länder har en lång gemensam historia. Och i dag är vår relation både bredare och djupare än någonsin under Finlands hundra år av självständighet.

Den är en grundstomme i det nordiska samarbetet, i kontakterna över gränsen i norr, över Östersjön och i arbetet med Arktis. Inom FN och EU.

Vi står varandra nära på de flesta områden. Näringslivet är sammanflätat. Vi är varandras viktigaste handelspartner. Vi har under de senaste åren fördjupat det svensk-finska försvarssamarbetet. Vi skapar trygghet och säkerhet tillsammans.

Vi har också ett spännande forskningsutbyte. Jag är glad att en av Sveriges två 100-årspresenter kommer att bidra till nya spännande innovationer inom skogsforskningen.

Det talas ibland om det nordiska ”bio-undret”. Vi kan, om viljan finns, skapa en fossilfri transportregion i de nordiska länderna, med bio-diesel och bio-bensin från skogsråvara. Vi kan skapa kläder. Bio-plast kan ersätta fossil plast. Allt du kan göra med olja kan du också göra med trä. Bio-ekonomin är ett område där vi kan göra mer tillsammans. För klimatet. Och för Norden.

Den andra av Sveriges 100-årsgåvor har vi samlats för att inviga idag. Det är fint att den finns just här på Hanaholmen – där hav möter land – och som plats är så central för våra förbindelser genom åren.

Vi ska i dag inviga skulpturen Free Fall. Ett slags modern frihetsgudinna i brons, högt upp i luften; kraftfull, lekfull, fri. Verket är skapat av konstnären Anna Uddenberg som i sitt arbete omtolkar natur, mytologi och alternativa verkligheter till nya berättelser och uttryck.

Låt Free fall påminna oss om varifrån vi kommer, men framför allt vart vi är på väg.

Vår vänskap är stark, vår gemenskap trygg och vår framtid ljus.
Jag välkomnar de kommande 100 åren av fördjupat svensk-finskt samarbete.

Tack!