Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Tal av Alice Bah Kuhnke vid invigning av Stockholm Literature, Moderna Museet 2017

Publicerad

Moderna Museet, Stockholm 27 oktober 2017.

Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear all. I am greatly honored to be here with you today.

Books are not only physical items, bunch of papers connected in a spine. Books are knowledge, knowledge carries experiences and stories, well worth celebrating. As we do here today.

Books represent the complexity of life. Many times, the simple joy of reading a book is nothing more than a pleasure. Sometimes, when we least expect it, reading a certain book can be a life-changing experience.

Perhaps most of all, a book is one of the strongest symbols of the freedom of expression. The notion that anything can be written or said, no matter how much we dislike it.

We don't have to agree with the authors' political, moral or religious views - but we must at any time protect and safeguard everyone's right to express it. When those in power start to limit freedom of expression, we are all affected and in the end - all on the losing side.

I hope that all of you literature lovers will ha many good experiences the following days practicing this freedom. Now I will continue in Swedish.

Som kultur- och demokratiminister i Sveriges regering har jag sedan den dag jag tillträde, tagit på mig två huvuduppgifter. Den ena är att alltid försvara den fria konsten. Den andra är att skapa förutsättningar för att den ska nå fler. Mer fri kultur till fler, helt enkelt.

Det är en paroll som riskerar att bli en plattityd om den inte fylls med konkret, politisk handling. Reformer som påverkar i verkligheten.

Den svenska statsbudgeten kommer nog aldrig att tilldelas några August- eller Nobelpriser. Men den kan faktiskt göra det möjligt för att någon av alla de barn som går till skolan varje dag kan använda ordets makt och kraft.

Det är därför jag och hela regeringen har bestämt oss för att kulturen ska kunna ta och ges plats.

När vi satsar 250 miljoner kr per år på biblioteken så är det för att fler ska kunna ta stegen in i litteraturens värld.

När vi återinför nu estetiska ämnen i gymnaieskolan så är det för att fler ska pröva på kultur, inte bara de som har ett kulturellt kapital hemifrån.

När vi höjer biblioteksersättningen och satsar 110 miljoner kr extra på den fria konsten är det för att visa att kulturskapande inte är en hobbyverksamhet utan professionella yrken som vi ska se till blir fler.

De senaste åren har vi styrt om fokus från några miljoner till att satsa 1.5 miljarder kr mer på kulturen än tidigare. Och det är bara början, tro mig.

Satsningarna på kulturen kan inte bara vara avgörande för alla de barn och unga som får en chans att skapa och uppleva konsten och litteraturen. I de tider vi lever i vill jag visa Europa och världen att det faktiskt går att välja en annan väg. Det går att stärka det fria ordet, kulturen och medierna och med det visa att en stark demokrati klarar av att skapa och hantera nödvändiga och obekväma debatter.

Medan många regeringar runt om i Europa och världen skär ner på kulturbudgeterna, har vi gjort precis det motsatta.

Jag hade aldrig varit den jag är eller där jag är om det inte var för böckerna och biblioteken. När jag kände att alla tyckte att jag var ful och fel och inte var som alla anda så visste jag att det skulle gå bra för mig ändå, för det hade jag läst, inte bara en, utan hundratals gånger genom böckerna.

Det är viktigt att ni tänker på det. Det är inte bara ni som växer av att skapa fantastisk litteratur. Ni får även andra att växa.

Tack.