Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Tal av Alice Bah Kuhnke vid kyrkomötets öppnande 2017

Publicerad

Uppsala domkyrka, 3 oktober 2017.
Det talade ordet gäller.

Ers kungliga höghet, ers eminens, biskopar, kyrkomötesledamöter, gäster och deltagare.

Det är en stor ära för mig att få vara här. Som några av er kanske känner till, så har jag haft förmånen att få vara kyrkomötesledamot och jag vet vilka tuffa, intressanta men samtidigt roliga dagar ni har framför er. Med den erfarenheten kan jag säga att många av de frågor som ni kommer diskutera de närmaste dagarna, är samma som finns i min portfölj som Kultur- och demokratiminister.

Steget från att vara kyrkomötesombud till att vara Kultur- och demokratiminister i Sveriges regering, är med andra ord inte särskilt stort, och med det sagt vet ni nu också vad som kan komma att vänta just dig eller din bänkgranne.

Svenska kyrkan är en självklar och central del av vårt svenska kulturarv. Våra högtider, våra traditioner, våra älskade psalmer är en referensram för oss alla, oavsett om vi är troende eller ej. Samtidigt är Svenska kyrkan inte ett museum över svunna tider utan ett högst levande kulturarv. Den intensiva debatten kring den kyrkohandbok som ni så småningom ska fatta beslut om visar hur viktig traditionen och kyrkan är, för långt fler än ni som är samlade här idag.

Svenska kyrkan är dock väldigt mycket mer för mig än ett kulturarv och en levande kulturscen. Det arbete som Svenska kyrkan bedriver för de svaga och kanske allra mest utsatta, är för mig, i sanning, ovärderligt. Jag skräms, i djupet av mitt hjärta, vid tanken på hur Sverige skulle se ut om inte värvet av alla diakoner, församlingsassistenter, präster, kyrkoherdar, och andra församlingsmedlemmar var en konkret verklighet för alla dom, som många av oss andra, inte mäktar med att finnas där för. Där det offentliga gång på gång misslyckas, kapitalt, just där, manifesterar och excellerar Svenska kyrkan.

Mitt och regeringens mål är att skapa ett Sverige som håller ihop. Ett samhälle där utanförskap ska minska och öppenhet öka. Just därför välkomnar vi särskilt det arbete Svenska Kyrkan bedriver tillsammans med andra trossamfund för att skapa en dialog och bygga kunskap över trosgränser.

Ett modigt arbete av en modig kyrka.

I tider av kappvändning och populism, medveten desinformation och Fakenews förstår varje intellektuell att vi, att Sverige, behöver mer samtal och dialog, inte mindre. Jag är därför särskilt glad för kardinal Arborelius medverkan här idag. Att just du är här, påminner oss om, att forna fiender, inte bara kan samleva utan i ärlighet, samverka.

Slutligen vill jag gratulera Svenska kyrkan för ett väl genomfört Kyrkoval. Som demokratiminister är jag imponerad och inspirerad över det kraftigt höjda valdeltagandet.

Jag önskar er alla ett konstruktivt och lustfyllt kyrkomöte.