Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsminister Peter Hultqvist anförande under medaljeringsceremoni för Mali 07

Publicerad

Anförande av försvarsminister Peter Hultqvist vid avtackandet av FN-styrkan Mali07 i Boden, 14 juni 2018.

Det talade ordet gäller.

Ärade FN-soldater och anhöriga, mina damer och herrar!

Det är med stor glädje jag är med Er här idag på er medaljceremoni och jag hälsar Er varmt välkomna tillbaka till Sverige.

Vi lever i en orolig och oförutsägbar värld. En värld där demokratin och där de folkrättsliga principerna utmanas dagligen – både långt bortom Sveriges gränser men också i vårt närområde.

Utmaningarna för att bekämpa krig, terrorism, religiös extremism, människohandel, narkotikahandel och instabilitet är många. Tyvärr är det utmaningar som vi kommer att se en lång tid framöver.
Ni har varit på plats i en region där säkerhetsläget försämrats över tid. Vi har bevittnat nästan dagliga attacker i landet. Det bräckliga säkerhetsläget tyder på att fredsprocessen fortfarande är oerhört skör.
Er uppgift har varit att bidra till att uppfylla Minusmas mandat enligt säkerhetsrådets resolution; att stödja förband från andra länder; att bidra med underrättelseförmåga till Minusmas och samtidigt bidra till att utveckla underrättelseförmågan i FN.

Men det arbete som ni utfört får också effekt för den nationella förmågan. Det ni har gjort bidrar till att bygga förmåga hos krigsförband och staber för att kunna verka i en internationell miljö.

Kampen mot terrorism står i fokus i Mali. Terrorismen i Mali består av olika fraktioner som sträcker sig långt utanför Malis gränser. Att stå emot och försöka bekämpa den terrorism och instabilitet som ni sett i landet innebär inte bara att ni stått upp för de oskyldiga och värnlösa. Er insats har också en direkt koppling på att försöka bryta terrororganisationernas mål. Er insats har en direkt effekt på säkerheten i Sveriges närområde.

Och ni som står här framför mig idag har dessutom kommit hem från det, som enligt FN, är det farligaste landet i världen för FN:s soldater, en insats där FN-personal är ett direkt utpekat mål. Ni kan känna stolthet över Er insats!

* * *

Attacken mot Supercampen den 14 april i år är ett exempel på riskerna i Minusma. Attacken i sig var en komplex attack som utfördes med indirekt eld, skottlossning och självmordsbombare. Men genom Ert uppträdande har ni varit en stöttepelare för de övriga nationerna ni delat camp med – ni har inte gett vika utan snabbt agerat och stått upp i en svår situation.

Jag fick information om att ni vid attacken omedelbart påbörjade förstärkande bevakning och skydd av campen och att ni också snabbt påbörjade ett arbete med att dela information och lägesbild med andra nationer.

Det gör mig och regeringen extra stolt. Ni har bevisat att ni har varit rätt personal, ni har varit rätt övade och på rätt plats. Om detta råder inga tvivel. Jag vet att Era uppgifter inte har varit enkla.

Även all personal som med kvalificerade grund arbetat vid underrättelseenheten 23 har bidragit till stabilitet för insatsen som helhet.

* * *
Jag är övertygad om att ni känner att ni utvecklats både professionellt och personligt av denna insats. Ni har fått med Er nya insikter om Er själva och ett fördjupat förtroende för Era egna kunskaper. Att ta ansvar och leda. Att samarbeta under svåra förhållanden. Att skapa ordning i kaos. Ni tar med Er ovärderliga erfarenheter både professionellt men också privat.

Jag vill uttala hela regeringens tack till Er. Ni har all heder för Er insats.
Jag vill också vända mitt tack till alla anhöriga som har stöttat våra soldater. Utan era uppoffringar på hemmaplan hade insatsen i Mali inte varit möjlig. Ni anhöriga har gjort en svår insats, stort tack för Ert ovillkorliga stöd.

Det är inte var dag ett norrländskt pansarförband byter snön och de norrländska skogarna mot öken och sand i södra Sahara. Jag hoppas att ni spenderar ledig tid med era nära och kära och att ni delar med Er om Er tid på Camp Nobel.

Återigen, tack för Er insats.