Tal av Amanda Lind vid vernissage på Ájtte

Publicerad

Jokkmokk, 6 februari 2019.
Det talade ordet gäller.

Hej, tack för att jag har fått möjligheten att vara med här idag.

Konst är för mig livsnödvändig poesi. Likt en besvärjelse för att skingra mörkret men också en hyllning till ljuset och hoppet. Konst kan också vara uppror, och en utmaning mot auktoriteter och mot den tyngdlag som inskränker tillvaron. Konst och kulturarv berättar också historier och visar på spår från det förflutna som tillskrivs både nya och andra värden i samtiden

Kulturarvet är inte något statiskt utan förändras över tid. Enskilda människor kan använda kulturarvet för bildning, kunskap och konstnärliga upplevelser.

Det kan både ha som funktion att bidra till gemenskap och tas till utgångspunkt för kritiskt ifrågasättande. Med en tilltagande polarisering mellan grupper i samhället är det viktigt att se att olika sätt att närma sig det förflutna inte utesluter varandra.

Ett av de bästa sätten att rusta oss mot de krafter som vill begränsa oss är att mötas. Att mötas i och genom kulturen är ett fantastiskt sätt att se både andra och sig själv. Därför är jag så glad att museet Ájtte nu visar dessa fem nya angelägna utställningar och som på så sätt banar vägen för nya möten och diskussioner mellan människor.

Jag vill också tacka de konstnärer som ställer ut och gör denna upplevelse möjlig. Och härmed förklarar jag utställningarna för invigda!