Magdalena Anderssons presentationsbilder från pressträff om det makroekonomiska läget och uppföljning av regeringens vidtagna åtgärder

Publicerad

Den 14 maj presenterade Magdalena Andersson en uppdatering av det makroekonomiska läget och hur de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra effekterna för jobb och företag används, däribland en uppdaterad prognos för korttidspermittering.

Ladda ner: