Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Anförande av statsminister Stefan Löfven vid högnivåmötet om Peking+25

Publicerad

Anförande av statsminister Stefan Löfven den 1 oktober 2020 med anledning av Pekingplattformens 25-årsjubileum.

Det talade ordet gäller.

Excellenser, damer och herrar.

Jämställdhet berör oss alla: kvinnor, män, flickor och pojkar.

Det är inte endast en moralisk eller rättslig förpliktelse att främja jämlikhet och rättigheter för kvinnor och flickor, det är även fråga om sunt förnuft och smart ekonomi.

Inget samhälle kommer att lyckas till fullo om hälften av dess befolkning förnekas tillgång till utbildning, möjlighet att arbeta och möjlighet att försörja en familj.

Det var tänkt att våren 2020 skulle vara en hyllning till jämställdheten. Det här året skulle vi fira 25-årsjubileumet av Pekingplattformen, 20-årsjubileumet av säkerhetsrådsresolution 1325 och 5-årsjubileumet av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

I stället har covid-19-pandemin belyst ojämlikhet på en global nivå och ökat gapet mellan kvinnor och män.

Mäns våld mot kvinnor, inbegripet hedersrelaterat våld, har ökat under pandemin.

Allt fler flickor har fått lämna utbildningar för att giftas bort.

Sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor har ökat.

Det sker i mitt land och runt om i världen. Det är fruktansvärt och det får aldrig accepteras. Vi behöver visa mod och ett ledarskap som agerar.  

Kvinnor har samtidigt ofta varit de som mött pandemin först – som läkare, som sjuksköterskor och som vårdpersonal på intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar och äldreboenden.

Jag leder världens första feministiska regering. Ett jämställdhetsperspektiv är centralt för alla våra departement och i alla våra prioriteringar, vid beslutsfattande och vid fördelning av resurser.

Sverige ska fortsätta att vara ett progressivt land när det gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet. Det är vår erfarenhet att en egen inkomst är avgörande för kvinnors ökade delaktighet och ekonomiska oberoende. Det är en övertygelse som vi tar med oss till bordet som en av ledarna av den globala koalition för ekonomisk jämställdhet inom ramen för kampanjen Generation Equality. 

Det är dags att återuppbygga till det bättre – mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet måste stå i fokus i vårt arbete, och ingen får lämnas utanför.

Det är dags att vi som ledare och beslutsfattare tillsammans vidtar åtgärder för att påskynda genomförandet av Pekingplattformen.

Sverige är redo att göra sin del. 

Tack för ordet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.