Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Anförande av Sveriges statsminister Stefan Löfven vid generalförsamlingens högnivåmöte med anledning av FN:s 75-årsjubileum

Publicerad

Den 21 september 2020 höll statsminister Stefan Löfven ett anförande vid generalförsamlingens högnivåmöte med anledning av FN:s 75-årsjubileum.

Det talade ordet gäller.

Excellenser.

För 75 år sedan samlades ledare med en övertygelse om att en fredlig, rättvis och hållbar framtid endast kunde byggas genom gränsöverskridande samarbeten. FN grundades ur den visionen. Dagens globala utmaningar, inte minst covid-19-pandemin och klimatförändringarna, visar det brådskande behovet av att förverkliga den visionen.

Jag välkomnar dagens antagande av den ambitiösa deklarationen om högtidlighållande av 75-årsminnet av Förenta nationernas grundande. Sverige är stolt över att ha varit medordförande i förhandlingarna tillsammans med Qatar. Deklarationen är ett kraftfullt budskap om behovet av multilaterala åtgärder. Jag citerar: ”Multilateralism är inte ett alternativ, utan en nödvändighet, när vi återuppbygger en mer jämställd, mer motståndskraftig och mer hållbar värld”.

Excellenser.

Tillsammans med flera av världens ledare har jag uttryckt mitt stöd för att säkerställa en rättvis och global tillgång till framtida vaccin mot covid-19. Ingen är trygg förrän alla är trygga. Vi behöver den här sortens samarbete mellan olika regionala grupper.

Excellenser.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Vi överutnyttjar vår planets resurser. Vi har gjort framsteg men vi måste arbeta hårdare för att minska utsläppen och höja ambitionsnivån. Att bygga motståndskraftigare, gröna samhällen är den enda vägen framåt. Det här är vår enda planet.

2022 är det 50 år sedan världen samlades i Stockholm för FN:s första miljökonferens. Vi kommer att använda detta tillfälle och arrangera en högnivåkonferens i Stockholm 2022, som syftar till att påskynda den gröna omställningen och genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Excellenser.

Vi måste definiera FN:s roll för framtiden.

För det första behöver vi ett effektivt och ändamålsenligt FN. Sverige stödjer till fullo generalsekreterarens reformarbete.

För det andra behöver FN bättre förutse och mildra globala risker och fokusera mer på konfliktförebyggande arbete.

För det tredje behöver vi ett FN som kan anpassa sig till en ny tidsålder. FN ska vara modernt, nyskapande och byggt på jämlikhet. Som statsminister i en feministisk regering vet jag att det kräver en bestämd politisk vilja.

Deklarationen ger generalsekreteraren i uppdrag att återrapportera med rekommendationer. Som medlemsstater måste vi samlas till stöd för hans agenda. 

Vi måste förnya vårt åtagande för multilateralt samarbete och för FN – för de kommande 75 åren och längre än så.

Tack för ordet.

***

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Genväg

Se statsminister Stefan Löfvens anförande på engelska på government.se.