Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Anförande av försvarsminister Peter Hultqvist på veterandagen 2021

Publicerad

Det talade ordet gäller.

Ärade veteraner och anhöriga, ers majestät, excellenser, vänner.

Vi lever i en tid där det säkerhetspolitiska läget snabbt kan förändras. Respekten för internationell lag och rätt utmanas återkommande. Vi har inte glömt Georgien 2008, Krim 2014, den pågående konflikten i Ukraina och inte heller de ryska giftattackerna på annat lands territorium. Nu senast har vi sett hur den belarusiska regimen iscensatt ett piratdåd när ett civilt flygplan tvingats att landa för att myndigheterna ska kunna fängsla en oppositionspolitiker. Detta sker i ett grannland till våra grannländer. Säkerhetsläget har över tid försämrats.

Sverige bygger nu upp sin nationella militära förmåga. Försvaret av Sverige är nummer ett. Men samtidigt så bygger vi säkerhet tillsammans med andra. Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike, de baltiska staterna och Nato är våra nära samarbetspartners. Genom vår övningsverksamhet bygger vi möjligheten att samverka i olika typer av kriser och konflikter. Vi höjer gemensamt tröskeln i förhållande till en motståndare. Det bidrar till fred och stabilitet.

Sverige samverkar också med andra i internationella insatser. Afghanistan, Irak och Mali är sådana exempel. Genom samarbetet mot terrorism, kriminalitet och för stabilitet och samhällsbygge bidrar vi tillsammans för att skapa en bättre och fredligare värld. Men att tillsammans med andra ta detta ansvar öppnar också för att med förtroende kunna ta ansvar för stabiliteten i vårt eget närområde. Vi samverkar internationellt – men vi samverkar också i Skandinavien och Östersjöområdet. Allt hänger ihop.

Veterandagen är viktig. Sedan 2018 är den svensk flaggdag. Med stolthet tänker jag på de insatser som svenska soldater gjort i fredens tjänst. Det är viktigt med ett nationellt erkännande för värdet av de 120 internationella uppdrag som genomförts i 60 länder. Totalt har nära 70 000 svenska män och kvinnor deltagit i Försvarsmaktens internationella missioner i en obruten 60-årig tradition.

I torsdags deltog jag i Eksjö tillsammans med överbefälhavaren och ställföreträdande arméchefen i medaljeringen av den sista kontingenten soldater som deltagit i Resolute Support Mission i Afghanistan. Afghanistansinsatsen sträcker sig över 20 år och omfattar totalt 7515 svenskar. Vårt engagemang har varit mycket omfattande och har gjort skillnad. De som deltagit kan vara stolta över sina insatser. De har fullföljt regeringens och riksdagens beslut. Många gånger har jag hört omdömen från andra länders representanter om de svenska soldaternas kompetens och professionalism.

Vår största insats nu är i Mali. Ett skyttekompani finns inom ramen för FN-missionen MINUSMA i Gao och specialförbandssoldater deltar i operation Takuba. Här handlar det om kampen mot terrorism, religiös extremism, trafficking och kriminalitet. Det handlar om att stödja ett svagt civilt samhälle och förhindra spridning av terror till andra delar av världen, vilket även gäller Europa. Vi stödjer de maliska säkerhetsstyrkorna via rådgivning och stöd i gemensamma operationer.

En dag som denna är det viktigt att minnas alla de som fått betala det yttersta priset för sitt deltagande. De ska hedras och inte glömmas. Vi ska också hedra dem som utsatts för fysiska eller psykiska skador och alla dem som satt fötterna på svensk jord oskadda. Men vi ska också komma ihåg den ovärderliga insats som alla anhöriga gjort. Deras stöd har varit en förutsättning för insatsernas genomförande. Tack!

Alla svenska veteraner förtjänar vår stora respekt. Man har valt att riskera sina egna liv för att kunna rädda andras. Många gånger har man arbetat under extrema förhållanden. Förmågan att anpassa sig till ständigt förändrade förhållanden och att hantera oförutsedda situationer har ofta satts på prov. Ni har skapat ordning i kaos. Svenska veteraner arbetar kompetent, modigt och uthålligt för att hantera mycket utmanande situationer.

Jag vill på regeringens vägnar tacka er alla för era viktiga insatser i fredens tjänst!