Ambassader och konsulat

Uppdaterad

Om du söker information om en specifik ambassad eller ett konsulat, gå direkt till

www.swedenabroad.com

Sverige har 109 utlandsmyndigheter, som inkluderar ambassader, representationer, delegationer och generalkonsulat. Tillsammans med de cirka 320 konsulaten som leds av honorära konsuler bildar de utrikesrepresentationen.

Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga stater i världen. I ungefär hälften av dessa har Sverige en diplomatisk representation.

I länder där Sverige inte har någon ambassad är det vanligt att utnämna en svensk ambassadör i ett närbeläget land till sidoackrediterad ambassadör. Det innebär att ambassadören är Sveriges representant i det landet på distans och sköter förbindelserna genom regelbundna besök. Exempel på det är Laos och Myanmar. Dessa länder bevakas från den svenska ambassaden i Bangkok och den svenska ambassadören i Thailand är sidoackrediterad i alla tre länderna.

Det finns även generalkonsulat som leds av generalkonsuler. Generalkonsulaten arbetar främst med främjande, konsulära frågor och migrationsärenden. På generalkonsulaten arbetar utsänd personal från UD. Därutöver finns ca 320 konsulat som leds av honorärkonsuler.

Stockholmsbaserade ambassadörer

För ett trettiotal länder, som till exempel Barbados, Haiti och Malta sköts Sveriges förbindelser av ambassadörer i Stockholm. De reser regelbundet till de länder där de är ackrediterade.

Honorärkonsuler

Chefen för ett konsulat kallas för honorärkonsul och är en person som är fast bosatt på den ort där konsulatet finns. Honorärkonsuln kan vara svensk eller utländsk medborgare. Uppdraget som honorärkonsul är oavlönat.

Vissa konsulat kan utfärda provisoriska pass och lämna ut körkort. Många konsulat kan också lämna ut pass och körkort som utfärdats av någon annan myndighet. En honorärkonsul kan dessutom utfärda intyg samt levnadsattester för pensionärer (det vill säga bestyrka till Försäkringskassan att någon är vid liv).

Vid ärenden som gäller nödställda, frihetsberövade, avlidna eller efterforskningar kan ett konsulat hjälpa till, efter instruktion från och i samråd med den ansvariga svenska ambassaden. Ett konsulat kan kontakta myndigheterna på orten i olika rättsliga ärenden, men samråder alltid med ansvarig svensk ambassad.

Att ringa till en ambassad utomlands

När du ringer till ett nummer utanför Sverige måste du först slå ett utlandsprefix. Ett utlandsprefix är en sifferkombination du slår före landsnumret. För att ringa ut från Sverige slår du 00 och sedan landsnummer, riktnummer och telefonnummer. Detta gäller både fast och mobil telefoni. Mobiltelefonernas "+" för utlandssamtal går bra att använda.

Följ UD Resklar i sociala medier

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.