Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1. Från och med den 21 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien.

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

2. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet[1] förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 7 oktober 2020.

3. UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

[1] Estland, Irland, Lettland, Litauen, Malta och Slovenien.

Kontakt

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00