Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1) Från och med den 10 juni 2021 hävs avrådan från icke nödvändiga resor för Japan. Beslutet fattas mot bakgrund av att EU:s ministerråd lagt till Japan på den lista av länder som undantas från inreseförbudet till EU. 

2) UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, San Marino, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Thailand, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Avrådan från icke nödvändiga resor till dessa länder har alltså redan hävts.

3) För de länder som inte omfattas av punkt 1 eller 2 ovan, är avrådan från icke nödvändiga resor fortfarande gällande till och med den 1 juli 2021.