Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som senast förlängdes den 15 maj 2020, beslutar UD följande:

1) Från och med den 30 juni 2020 är följande länder undantagna avrådan från icke nödvändiga resor: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Detta gäller även Ungern, Monaco, San Marino och Vatikanstaten.

2) För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet [1] samt Storbritannien gäller avrådan från icke nödvändiga resor alltjämt till och med den 15 juli 2020.

3) För samtliga länder som inte omfattas av punkt 1 eller punkt 2 ovan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

4) För de länder eller områden för vilka UD har meddelat avrådansbeslut före den 14 mars 2020, är dessa beslut fortfarande gällande.

[1] Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland och Österrike.