Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1) För samtliga länder som inte omfattas av punkt 2 och 3 nedan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 1 september 2021.

2) UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, San Marino, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Dessa länder är alltså redan undantagna från avrådan från icke nödvändiga resor.

3) Från och med den 24 juni 2021 hävs avrådan från icke nödvändiga resor även för Albanien, Libanon, Nordmakedonien, Serbien, USA samt Hongkong, Macao och Taiwan.