Jordanien - avrådan

Publicerad Uppdaterad

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Jordaniens gränsområde mot Syrien och Irak, upp till ett avstånd om tre kilometer från gränsen (tidigare avrådan avsåg tio kilometer).

Avrådan gäller tills vidare.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 13 oktober 2014. Avrådan gäller tills vidare.