Laos - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan 12 april 2017 från icke-nödvändiga resor till provinsen Xaisomboun. Från och med 23 mars 2018 omfattas inte längre väg 13 mellan Kasi och Phou Khoun av avrådan.

Reseinformation från ambassaden i Bangkok