Österrike - avrådan

UD har den 11 mars 2020 beslutat om avrådan för Österrike.

Följande avrådan gäller:

UD avråder från icke nödvändiga resor till delstaten Tyrolen.

Avrådan gäller tills vidare.