Syrien - avrådan

Publicerad Uppdaterad

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan tidigare från alla resor till Syrien. Utländska beskickningars rörelsefrihet i Syrien är kringskuren och begränsningar gäller för svenska ambassadens möjlighet att bistå svenskar vid en krissituation.

UD uppmanar svenskar att lämna landet med reguljärtrafik.

Ursprungligt beslut om avrådan togs 28 april 2011.
Avrådan gäller tills vidare.