A – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs 3 april 2020. Avrådan gäller till och med 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.