Vigsel på ambassad

Uppdaterad

Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter, se vilka nedan.

Om du vill gifta dig på en svensk ambassad, tänk då på att:

  • Kontakta ambassaden i god tid för att reservera en tid för vigseln.
  • Hindersprövning ska ske inom fyra månader före vigseln.
  • Namnbyte söker man antingen inför vigseln eller senare. Om du vill att det ska börja gälla direkt vid vigseln måste det anmälas senast samma dag på Skatteverkets blankett SKV 7502. Du kan byta till din makas eller makes efternamn. Ni kan också byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av era efternamn. För ytterligare information se SKV:s hemsida.
  • Parterna måste själva anmäla vigseln till Skatteverket i Sverige.

För vigsel vid svenska kyrkan i utlandet se Svenska Kyrkan i utlandet, SKUT:s webbplats.

SKUT, Svenska Kyrkan i utlandet

Ambassader med vigselrätt

Sveriges ambassad i Ankara (Turkiet)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Bangkok (Thailand)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Thailand. En förutsättning är att åtminstone en av parterna är såväl svensk medborgare som bosatt i regionen Asien/Oceanien.

Sveriges ambassad i Brasilia (Brasilien)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Brasilien.

Sveriges ambassad i Hanoi (Vietnam)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Lissabon (Portugal)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Portugal under
förutsättning att åtminstone en av parterna är svensk medborgare och bosatt i Portugal.

Sveriges ambassad i Madrid (Spanien)

Vigsel mellan svenska medborgare varvid åtminstone en av parterna ska vara bosatt i Spanien.

Sveriges ambassad i Maputo (Moçambique)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Nairobi (Kenya)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Kenya.

Sveriges ambassad i Paris (Frankrike)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Peking (Kina)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Seoul (Republiken Korea - Sydkorea)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Tel Aviv (Israel)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Tokyo (Japan)

Vigsel mellan svenska medborgare varvid åtminstone en av parterna ska vara bosatt i Japan.