Vigsel på ambassad

Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter, se vilka nedan.

Om du vill gifta dig på en svensk ambassad, tänk då på att:

  • Kontakta ambassaden i god tid för att reservera en tid för vigseln.
  • Anmäl efternamn på Skatteverkets blankett SKV 7502. Du kan antingen göra det inför vigseln eller senare. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in en ansökan. För ytterligare information se Skatteverkets hemsida.
  • Hindersprövning ska ske inom fyra månader före vigseln.
  • Ambassaden sänder in intyget om vigseln till Skatteverket.

För vigsel vid svenska kyrkan i utlandet se Svenska Kyrkan i utlandet, SKUT.

Ambassader med vigselrätt

Brasilien - Sveriges ambassad i Brasilia

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Brasilien.

Chile - Sveriges ambassad i Santiago de Chile

Vigsel mellan svenska medborgare, under förutsättning att åtminstone en av parterna är bosatt i Chile.

Frankrike - Sveriges ambassad i Paris

Vigsel mellan svenska medborgare, under förutsättning att åtminstone en av parterna är bosatt i Frankrike.

Israel - Sveriges ambassad i Tel Aviv

Vigsel mellan svenska medborgare.

Japan - Sveriges ambassad i Tokyo

Vigsel mellan svenska medborgare, under förutsättning att åtminstone en av parterna är bosatt i Japan.

Kenya - Sveriges ambassad i Nairobi

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Kenya.

Kina - Sveriges ambassad i Peking

Vigsel mellan svenska medborgare.

Moçambique - Sveriges ambassad i Maputo

Vigsel mellan svenska medborgare.

Portugal - Sveriges ambassad i Lissabon

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Portugal under
förutsättning att åtminstone en av parterna är svensk medborgare och bosatt i Portugal.

Spanien - Sveriges ambassad i Madrid

Vigsel mellan svenska medborgare, under förutsättning att åtminstone en av parterna är bosatt i Spanien.

Sydkorea - Sveriges ambassad i Seoul

Vigsel mellan svenska medborgare.

Thailand - Sveriges ambassad i Bangkok

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Thailand. En förutsättning är att åtminstone en av parterna är såväl svensk medborgare som bosatt i regionen Asien/Oceanien.

Turkiet - Sveriges ambassad i Ankara

Vigsel mellan svenska medborgare.

Vietnam - Sveriges ambassad i Hanoi

Vigsel mellan svenska medborgare.