Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Tio år sedan flodvågskatastrofen

Publicerad Uppdaterad

Under julhelgen är det tio år sedan tsunamin den 26:e december 2004. När bilderna från flodvågskatastrofen åter rullas upp går våra tankar till de som förlorade sina liv och till deras anhöriga.

För att uppmärksamma minnet av katastrofen anordnar Sveriges ambassad i Thailand en minnesceremoni i Khao Lak. I Uppsala domkyrka hålls en tv-sänd nationell minnesgudstjänst så att vi alla kan minnas och hedra minnet av de omkomna. Representanter för regeringen medverkar i båda ceremonierna.

Fler än 250 000 människor miste livet i flodvågorna, av dem 543 svenskar. Allra värst drabbade katastrofen Indonesien, Sri Lanka och Thailand. De svenskar som var med om denna mardröm vittnar om det medmänskliga stöd de fick från invånarna i de drabbade länderna. I krisen hjälptes man åt. Å Sveriges vägnar tackar vi i dag de drabbade ländernas folk för deras ovärderliga hjälp och värme under och efter tsunamin. Det sägs ibland att den internationella solidariteten inte känner några gränser. Mitt i tragedin fick vi ett bevis på att verkligheten levde upp till de högstämda orden.

Idag tackar vi också de volontärer som mitt i katastrofen ställde upp under ytterst krävande förhållanden. Utan deras hjälp hade de drabbades situation i många fall blivit betydligt sämre.

Katastrofen orsakade omfattande hemlöshet, förstörda försörjningsmöjligheter, raserade infrastrukturen, och pressade sjukvården och andra offentliga institutioner till det yttersta. Sverige och många andra länder med oss har deltagit i återuppbyggnadsarbetet. Det har stärkt våra relationer och hjälpt oss att tillsammans hantera det svåra.

Samtidigt blottade flodvågskatastrofen tydliga brister i Sveriges förmåga att hantera större kriser utomlands med många drabbade svenskar. Efteråt gjordes en utredning som tittade på den svenska statens agerande och krishantering. Många av de förslag som togs fram kan vi nu se i den organisation för krishantering som byggts upp i Regeringskansliet, UD och Sveriges utlandsmyndigheter.
Som land måste vi gå vidare, men ibland är det också nödvändigt att stanna upp. Julhelgen ger oss en sådan möjlighet. Våra tankar finns hos de familjer som bär smärtan med sig.

Margot Wallström, utrikesminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.