Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Uttalande från Utbildningsdepartementet

Uttalande från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, avseende Riksrevisionens granskningsrapport Statens dimensionering av lärarutbildningen

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har fattat beslut om en skrivelse med anledning av en rapport från Riksrevisionen. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning säger i en kommentar:

- Att förbättra resultaten i skolan är en högt prioriterad fråga för samarbetsregeringen. Under mandatperioden kommer regeringen att arbeta intensivt med att höja kvaliteten i lärarutbildningen och för att höja läraryrkets status. Vi håller delvis med om de slutsatser Riksrevisionen drar i sin rapport, men jag vill samtidigt poängtera att frågan om dimensionering av lärarutbildningen bara utgör en del i pusslet med att förbättra den svenska skolan.

- Det pågår just nu en utredning om högskolans utbildningsutbud vilken också omfattar frågor som rör dimensionering av utbildningar inom hela högskolan. Utredningen kommer, tillsammans med Riksrevisionens rapport, att bilda ett viktigt underlag för regeringens fortsatta arbete i frågorna. Självklart ska vi överväga de slutsatser och rekommendationer som lämnas för att dimensioneringen av lärarutbildningen ska fungera så bra som möjligt.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.