Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande med anledning av situationen i nordöstra Nigeria

Publicerad Uppdaterad

Situationen i nordöstra Nigeria är mycket allvarlig. Attacker genomförs där grymheter och grova överträdelser av mänskliga rättigheter sker mot oskyldiga, särskilt mot kvinnor och flickor. Situationen står högt på EU:s och FN:s agenda och kommer att diskuteras vid möten i regionen. Det är en fråga som engagerar mig och mina utrikesministerkollegor i EU. EU för en dialog med den nigerianska regeringen där frågan om Boko Haram och det försämrade säkerhetsläget i norr finns med bland de frågor som diskuteras. Dialogen inriktas på att Nigeria ska kunna hantera säkerhetsutmaningarna och brotten mot oskyldiga som pågår i det egna landet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.