Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Uttalande från Statsrådsberedningen

Uttalande av statsministern med anledning av kvällens manifestation i Köpenhamn

Publicerad Uppdaterad

Attackerna i Köpenhamn, som tagit två människoliv och skadat fem, var riktade mot yttrandefriheten och den judiska befolkningen, och är en attack mot oss alla.

Det fria ordet och religionsfriheten är fundament i vår demokrati som alltid måste försvaras. Vi kommer aldrig att vika oss för terrorismen och aldrig tolerera de hatbrott och attacker mot judar som vi ser i vår omvärld och i Sverige.

Därför bedriver den svenska regeringen just nu ett intensifierat arbete med både repressiva åtgärder och förebyggande insatser för att motverka extremism oavsett avsändare och skydda alla medborgares rätt att göra sin röst hörd, och att fritt visa och utöva sin tro, identitet och kultur.

Jag reser ikväll till Köpenhamn för att manifestera tillsammans med alla de människor och folkvalda representanter som vill visa sitt stöd med de drabbade, sin avsky mot våldet och extremismen, och en benhård vilja att försvara demokratin.

I denna mörka stund är det än viktigare att vi sluter oss samman, över landsgränser och partigränser, och står upp för det öppna samhället och för varandra.