Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Uttalande med anledning av årsdagen av Janukovitjregimens tillslag mot demonstranterna på Självständighetstorget i Kiev

Publicerad Uppdaterad

Idag minns vi och hedrar vi de människor som miste livet vid Janukovitjregimens våldsamma tillslag mot demonstranterna på Självständighetstorget i Kiev. Under detta år har sedan Ryssland, i strid mot all internationell rätt, annekterat Krim och genom så kallade separatister utsatt Ukraina för en aggression som hittills kostat över 5000 människor livet. Nära 1,5 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Ansvaret för detta ligger entydigt hos Ryssland.

Sverige och EU har stått bakom de diplomatiska ansträngningar som gjorts för att säkra Ukrainas territoriella integritet och suveränitet och få ett slut på stridigheterna. Minsköverenskommelserna har varit viktiga för att skapa en plattform för en politisk lösning av konflikten. De många brotten mot vapenvilan som förhandlades i Minsk för en dryg vecka sedan talar dock för att Ryssland och separatisterna ännu inte är redo att lägga ned vapnen. Omvärlden och EU måste nu, bland annat genom att stå fast vid och fullfölja de sanktioner som antagits, visa Ryssland att aggressionen i östra Ukraina kommer att betinga ett allt högre pris. Genom att stödja Ukraina håller vi hoppet om förändring vid liv. Vi visar också att aggression och användning av vapenmakt aldrig kommer att löna sig eller accepteras i vår tid.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.