Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Gemensamt uttalande om fartygskatastrofen i Medelhavet från utrikesminister Margot Wallström och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Publicerad · Uppdaterad

Vi känner bestörtning efter fartygskatastrofen i Medelhavet där ett stort antal människor drunknat på väg mot Europa. Ett stort ansvar vilar på skrupellösa människosmugglare som utnyttjar desperata människors situation. Det är skakande och sorgligt att ta del av rapporterna om tragedin och EU måste nu agera och förstärka de gemensamma insatserna för att försöka förhindra en upprepning av tragedin. Sverige kommer att verka för ytterligare åtgärder från EU:s sida för att stärka räddningsinsatserna till sjöss, bekämpa flyktingsmugglarna och stödja fredsprocesserna i de konfliktdrabbade områdena.

EU-kommissionen och Europeiska rådet behöver ta initiativ till att EU:s Tritonoperation förstärks. Om inte EU förmår ta initiativ bör de enskilda länderna göra det. Sverige är berett att snabbt bidra med resurser från Kustbevakningen.
Libyen utgör transitland för majoriteten av de människor som försöker ta sig till EU över Medelhavet och det pågående sönderfallet av Libyen ger utrymme för den livsfarliga människosmugglingen. Vid måndagens EU-utrikesministermöte kommer migrationsfrågan och situationen i Libyen att få stort utrymme. Sverige kommer att driva på för att EU tillsammans med FN och andra ska göra mer för att stödja fredsprocessen i Libyen så att situationen i landet stabiliseras och verkningsfulla insatser för att stoppa människosmugglarna kan genomföras.

Många av de människor som riskerar livet på skrotfärdiga och överfulla fartyg för att nå Europa är flyktingar från krig och förföljelse. Europa måste göra mer så att fler människor i behov av skydd på laglig väg kan ta sig till Europa. Idag tar hälften av EU:s länder inte ens emot kvotflyktingar från FN och mottagandet av asylsökande är mycket ojämnt fördelat mellan medlemsstaterna. EU och många medlemsstater arbetar aktivt för att bidra till politiska lösningar på konflikterna och terrorn som tvingar människor att fly från till exempel Irak och Syrien. Men i en värld där så många tvingats fly borde Europa göra mer och en av grunderna för den gemensamma asylpolitiken borde vara att alla medlemsstater tar emot kvotflyktingar.