Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Uttalande från Utrikesdepartementet

Uttalande från utrikesminister Margot Wallström med anledning av tragedin 1915

Publicerad · Uppdaterad

Idag minns vi ett av de absolut mörkaste kapitlen i vår europeiska historia, och visar respekt för alla dem som föll offer för de omfattande övergrepp som under tiden för det första världskriget skedde mot den armenska folkgruppen och andra minoriteter i det sönderfallande Osmanska riket.

Det är fruktansvärt att ta del av skildringar av vad som hände. Både dåtida rapporter från till exempel Svenska ambassaden i Konstantinopel och nutida forskning vittnar om ett ofattbart stort antal människor som mördades, deporterades eller tvingades på flykt från sina hem. En betydande del av det Osmanska rikets kristna befolkning gick förlorad.

Det är väsentligt att smärtsamma historiska skeenden som detta hanteras ansvarsfullt. Regeringen uppmuntrar en öppen genomlysning och bearbetning av viktiga historiska händelser för att kunna bidra till försoning och historisk upprättelse. Det behövs en levande debatt, öppen för internationell forskning och utan censur. Regeringen genomför nu en översyn av hur vi benämner och förhåller oss till historiska massövergrepp.